21.1.2008Vaihtoehto kaupan keskittämiselle

Osuusliike HOK-Elannon vaalit käydään 22.2.–7.3.2008. HOK-Elanto syntyi Helsingin Osuuskaupan ja Osuusliike Elannon yhdistämisen tuloksena. Aiemmin monet meistä keskittivät ostoja Elantoon. Elannon kaupallisuutta painottanut johto ei antanut arvoa tälle sitoutumiselle. Se unohti, että työväen osuuskuntien tarkoitus oli tuottaa kuluttajille hyviä ja hinnaltaan edullisia tuotteita sekä tukea työväenliikettä. Monet kysyvät, kannattaako vaikuttaa HOK-Elannossa? Kannattaako äänestää?

Käytä valtaasi HOK-Elannon vaaleissa. Suomen Työväenpuolueen ja pienituloisten asiakkaiden ehdokkaat tarjoavat vaaleissa vaikuttamisen väylän niille, joiden mielestä kaupan keskittäminen yhä isompiin yksiköihin on väärä suunta. Tämän listan kautta vaikuttavat ne, jotka haluavat torjua osuustoiminnallisten ja yhteiskunnallisten toimintojen yksityistämisen ja lopettamisen.

Tulee estää kehitys, joka johtaa lähikaupan palvelujen karsimiseen. Lähikaupan palveluja on laajennettava ja monipuolistettava. Kaupan keskittämisestä suuriin hypermarketteihin ja etäälle asuinalueista on luovuttava.

Jäsenetuja on parannettava. Ostohyvitysjärjestelmää on kehitettävä niin, että työttömät, opiskelijat ja muut vähävaraiset hyötyvät siitä nykyistä enemmän.

Osuusliikkeen tulee olla edelläkävijä työntekijöiden ja ay-liikkeen oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä.
Työntekijöiden tulee saada valita edustajansa osuusliikkeen kaikkiin hallintoelimiin, myös hallitukseen. Myymälöiden ja muiden yksiköiden itsenäisyyttä tulee lisätä.

Pätkätöiden sijasta on lisättävä normaaleja kokoaikaisia työpaikkoja.
Kaikille työntekijöille on taattava vähintään 4 tunnin yhtäjaksoinen työ samassa työpaikassa. Toisaalta on ryhdyttävä kokeilemaan työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6 tunnin työaikamallilla. Palkkahaitaria on kavennettava nostamalla pieni- ja keskituloisten työntekijöiden palkkoja.

Osuusliikkeen toimintaa tulee kehittää ekologisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä merkitsee lähikaupan kehittämisen ohella koko myymäläverkoston rakentamista niin, että joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät eikä asiakkaiden ja työntekijöiden tarvitse turvautua yksityisautoihin. Osuusliikkeen on edistettävä terveellisten kotimaisten elintarvikkeiden ja luomutuotteiden saatavuutta, materiaalien kierrätystä ja energian säästöä.

HOK-Elanto ei voi suosia ydinvoimaa energiavaihtoehtona. Kehitysmaakauppojen ja kehitysmaiden osuustoiminnallisten tuottajien kanssa on kehitettävä reilua ja suoraa kauppaa ohi ylikansallisten suuryhtiöiden. Osuustoiminnallisen liikkeen kansainvälistä yhteistyötä on kehitettävä vaihtoehtona ylikansallisten yhtiöiden vallan kasvulle.

Osuusliikkeen tulee omassa toiminnassaan torjua kaikenlainen rasismi ja muu syrjintä. Osuusliikkeen hankinnoissa tulee olla takeet siitä, että tuotteiden valmistuksessa ei käytetä lapsityövoimaa eikä poljeta työntekijöiden oikeuksia.

Osuusliikkeen jäsenten vaaleilla valitseman edustajiston todellista päätösvaltaa on lisättävä niin osuusliikkeen kuin sen hallitsemien yritysten johtamisessa. Helsingin Osuuskauppa Elantoa ei saa muuttaa osakeyhtiöksi, jossa päätösvalta olisi jäsenten sijasta suuromistajilla.

HOK-Elannon tulee olla itsenäinen myös suhteissa S-ryhmään.
Osuustoiminnan kehittäminen myös tuotannossa on tärkeää, jotta kaupan kehitystä eivät määrää suuret kansainväliset yhtiöt.

HOK-Elannon pitää kehittää hyvät yhteistyösuhteet Tradekaan ja pidättäytyä tukemasta hankkeita, jotka tähtäävät Tradekan itsenäisen toiminnan lopettamiseen.

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalissa on kyse osuusliikkeen suunnasta. Jokainen ääni työväen ja edistysmielisen osuustoiminnan periaatteiden puolesta on tärkeä!

Kansan ääni –lehti 6/2007