18.5.2014

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSITYISTÄMINEN ETENEE


Yli 220 000 suomalaista lasta käy päivähoidossa. Heistä n. 10 % harjoittaa päivittäistä aktiviteettiaan yksityisessä päiväkodissa. Suomessa on kolmenlaisia lastentarhoja: kunnallisia, yksityisiä ja ostopalvelu- päiväkoteja. Päivähoitomaksut eivät eroja näiden palveluntuottajien kesken kovin paljon, koska Kela ja kunnat maksavat suurimman osan kustannuksista. Yksityistä päivähoitoa suosivat varakkaammat vanhemmat saavat tähän tarkoitukseen yksityisen hoidon tukea.

Kansainväliset suuryhtiöt rynnivät maamme sosiaali- ja terveysalalle. Norjalainen Norlandia Care Group osti viime viikolla yksityisen, 30 toimintayksikön suuruisen, Tenava-päiväkotiketjun osake-enemmistön.  Norjalaiset eivät tehneet tätä siksi, että tenavien elämä olisi näin onnellisempaa. Hesarin 15.5.2014 julkaiseman artikkelin mukaan norjalaisten mielestä: ”Päivähoito on erinomainen, kiinnostava sijoituskohde Suomessa, koska uskomme yksityisen päivähoidon osuuden kasvavan lähivuosina.”

Suomalainen sosiaali- ja terveysalan yksityissektori on kansainvälistynyt merkittävästi viime vuosina. Attendo, Mehiläinen ja Terveystalo ovat siirtyneet jo kansainväliseen omistukseen.

Brysselissä laadittu ja Suomen eduskunnan hyväksymä EU:n kilpailutuslainsäädäntö tukee vahvasti norjalaisten näkemystä. Syyskuussa 2013 voimaanastuneen kunta- ja kilpailulakimuutoksen perusteluna oli Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistaminen. Hallitus haluaa poistaa kuntien elinkeinotoiminnalta konkurssisuojan ja veroetuudet, koska heidän mielestään nämä vääristävät kilpailua. Tämän hankkeen todellisena päämääränä on kilpailuneutraliteettiin vedoten ensisijaistaa yksityisomistukseen perustuva kuntasektorin liiketoiminta ja toissijaistaa yhteiskunnalliseen omistukseen perustuva palvelutuotanto.

Kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan sitä, että taataan yksityiselle ja yhteiskunnalliselle tuotantosektoreille tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Uusliberalistien mukaan kilpailutilannetta vääristävät julkisen sektorin elinkeinotoiminta, julkinen rahoitus tai tuki yrityksille sekä kunnallisten liikelaitosten höllempi verokohtelu. Kapitalistien mielestä kuntien liikelaitosten kilpailuneutraliteettia koskevat ongelmat voidaan poistaa muutamalla niiden toiminta osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi sekä suosimalla yksityisiä palvelujentuottajia.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin kuntaan perustetaan yksityinen yhtiö, joka tarjoaa esim. samanlaisia sosiaali-, terveys-, hoiva- ja erityisryhmien asumispalveluja kuin kuntakin. Tämä johtaa siihen, että joudutaan kilpailutilanteeseen. Seuraavaksi kilpailuvirastoon lähetetään toimenpidepyyntö. Jotta toimittaisiin EU:n neljän vapauden hengessä, toiminta osoitetaan kilpailulain mukaisesti pääsääntöisesti yksityisen tahon hoidettavaksi. Tämän seurauksena yksityistäminen etenee ja tiet kansainvälisille palveluntuottajayhtiöille ja pääomalle avautuvat. Kunnan on sallittua tuottaa palveluita omana toimintana kilpailutilanteessa, jos tällainen toiminta on niin vähäistä, ettei sillä ole markkinavaikutuksia.

Vaikka Norja ei ole Euroopan unionin jäsen, sen pääomapiirit kykenevät hyödyntämään unionin neljää perusvapautta – pääoman, palveluiden, tavaroiden ja työvoiman vapaata liikkumista – sijoitus- ja liiketoiminnassaan.

Minusta yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitäminen ei ole sama asia kuin kansainvälisten ja kansallisten suuryritysten liiketoiminnan ja sijoittajien voittojen turvaaminen verovaroilla.

Hyvinvointivaltion puolesta – Ei EU:lle.

Matti Laitinen
18.5.2014

8.5.2014

SUOMEN TYÖVÄENPUOLUEEN EU-VAALIEHDOKKAAT YLEISRADION VAALITENTISSÄJuhani Tanski, ehdokasnumero 39
http://areena.yle.fi/tv/2258745


Matti Laitinen, ehdokasnumero 28
http://areena.yle.fi/tv/2258885


Tommi Lievemaa, ehdokasnumero 29
http://areena.yle.fi/tv/2249849


Hyvinvointivaltion puolesta - Ei Euroopan unionille!