15.11.2013


Kuntaliitosten satoa

Tuleeko siitä säästöjä, jos ensin irtisanotaan kunnan omat työntekijät ja sitten ostetaan samat palvelut yksityisiltä aikaisempaa kalliimmalla?

Tähänastisissa kuntaliitoksissa voimassa olleet irtisanomissuojat päättyvät vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 27 kunnassa ja runsas 50 000 työntekijää menettää suojan seuraavissa kunnissa:

Alajärvi, Eura, Huittinen, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kaarina, Kauhava, Kemiönsaari, Kokkola, Kurikka, Loimaa, Länsi-Turunmaa (Parainen), Masku, Mänttä-Vilppula, Naantali, Pöytyä, Raasepori, Rauma, Rusko, Saarijärvi, Salo, Seinäjoki, Siikalatva ja Ylöjärvi.

Nykyisin esimerkiksi uusi Salon suurkunta työllistää reilut 3 500 ihmistä. Nyt kaavaillaan yli 200 työntekijän irtisanomista ja lisäksi lomautuksia. Useat koulut, lähikirjastot sekä hammashoidon pisteet ovat lakkautusuhan alla.

Salon seudulla on kaikkiaan viiden vuoden aikana menetetty noin 6 000 työpaikkaa.


Lähde: VM, VATT, Kuntaliitto
Antsu

9.11.2013


TOIMET TALOUDELLISEN SODAN LYÖMISEKSI JA SOSIALISMIN RAKENTAMISEKSI VENEZUELASSA

 Bolivaarisen Venezuelan presidentti  Nicolas Maduro esitteli 6.11.2013 joukon toimepiteitä siirryttäessä kohti maan uutta talousjärjestystä. Niillä on kaksi päämäärää:  1) Sosialismin rakentaminen ja 2) USA:n ja sen venezuelalaisten liittolaisten bolivaarisen vallankumouksen kukistamiseksi harjoittaman taloudellisen sodankäynnin voittaminen. Tämä merkitsee uusia instituutioita, mekanismeja ja uudistettua politiikkaa, joilla kohennetaan taloudellisen sodankäynnin seurauksena  syntynyttä yhteiskunnallista tilannetta. Tämä tarkoittaa harppausta Venezuelan tuotantoprosessissa.  Ajatuksena on hyödyntää öljyvaroja niin, että ne kohtaavat kansan tarpeet yhtä hyvin kuin luovat terveitä kaupallisia järjestelmiä ja tervettä hinnoittelua.

Tämän strategian odotetaan suojelevan Venezuelan kansaa loisivan porvariston ylimieliseltä keinottelulta ja koneistoilta, jotka luotiin väestön ryöväämiseksi.  Chavistat aikovat lyödä epäisänmaallisen ja keinottelupääoman asteittain lakien ja perustuslain avulla. Niiden, jotka osallistuvat talouteen, pitäisi kunnioittaa valtaväestöä.

Venezuelan perustuslain artikloissa 308–309 todetaan, että valtio suojelee ja tukee pientä ja keskisuurta teollisuutta, osuuskuntia, säästökassoja, perhe- ja pienyrityksiä sekä kaikkea yhteisöjen kollektiivisessa omistuksessa olevaa työ- ja säästämistoimintaa voimistaakseen maan taloudellista kehitystä. Se on valmis hankkimaan näille tahoille koulutusta, rahoitusta ja teknistä apua. Erityisesti venezuelalainen käsityö ja kansan elinkeinot ovat valtion erityissuojelussa. (ML)

KEINOTTELUA VASTAAN

 Ensimmäinen maanlaajuinen operaatio keinottelua ja hamstrausta vastaan käynnistetään erityissäännösten pohjalta, jotka perustuvat nykyisiin taloutta säätäviin lakeihin sekä presidentin antamiin asetuksiin. Se on suuri siviilien ja sotilaiden yhteinen ponnistus, jolla pyritään suojelemaan väestöä ja saavuttamaan maalle siedettävän tasoiset tuotanto-, jakelu- ja kauppaketjut.

Käytännössä tästä tervehdyttämistoimesta vastaa Kansantalouden puolustuskomitean verkosto. Sen puheenjohtajiksi nimitetään Talouden puolutusjärjestön päällikkö Hebert Garcia Plaza ja Kansallisen bolivaarisen asevoimien strategisten operaatioiden komentaja Vladimir Padrino Lopez.

Presidentti Nicolas Maduro on varoittanut kansaa ryöstäviä liikemiehiä ja yhtiöitä, että näitä rangaistaan lain perusteella. Kaikki varastot tarkastetaan hamstraajien ja keinottelijoiden löytämiseksi. Venezuelassa tämä operaatio otetaan avosylin vastaan sellaisten hyödykkeiden kohdalla  kuten kankaat, jalkineet, kodinkoneet, hygieniatuotteet, lelut ja yms. tuotteet, jotka sisällytetään erityiseen esitteeseen. Nämä toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi, kun kansalliskokous kelpuuttaa asiaa koskevan lain presidentin käyttöön.

Presidentti Nicolas Maduro totesi Venezuelan suuntautuvan hinnoittelujärjestelmää häiritsevän keinottelumekanismin kimppuun. Hänen mukaansa suuntana on julkisen hintajärjestelmän vakauttaminen ja sen kunnioittaminen sekä perus- ja ylimpien hintojen määritteleminen kaikille tuotteile.Tämä toteutuu vahvistamalla  Kansallista hinta- ja maksuvalvontatoimistoa (SUNDECOP) ja paikallista kuluttajavirastoa (INDEPABIS). Lisäksi erityiseen Hintojen sääntelyn vakauttamis- ja kompensaatiorahastoon kerätään varoja keinottelevilta liikemiehiltä ja yrityksiltä.

ULKOMAAN VALUUTAN VALVONTA

Venezuelaan perustetaan Ulkomaankaupan kansallinen keskus, joka alkaa hallinnoida ulkomaista valuuttaa sekä maan tuontia ja vientiä. Tämä uusi keskus ohjaa ja valvoo Valuutanvaihtokomission (CADIVI) johdon toimia, Ulkomaan valuutan vastavuoroisjärjestelmän (SICAD) johtoa, Ulkomaankaupan pankkia(BANCOEX) ja julkisia pankkeja. Lisäksi Venezuelan ulkomaan valuutan kansallista budjettia aiotaan hyödyntää edistettäessä  jokaisen tasavallalle kuuluvan dollarin investoimista.

Useissa kansallisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa Venezuelan yksityisektorille jää 30–40 % ylijäämää valuuttakiintiöissä. Tammi- ja syyskuun aikana 2013 CADIVI on jo jakanut 33,1 miljardia dollaria. CADIVI:n asiakasrekisteri pistetään remonttiin. Valuutanvaihtokomissio ei toimi terveellä pohjalla. Jotkut yksityissektorin liikemiehet hankkivat valuuttaa virallisen kurssin mukaan. Sen sijaan, että he käyttäisivät ulkomaan valuutan yritystoimintaansa, he syytävät sitä maan taloutta horjuttaville rinnakkaismarkkinoille.

Uusi ulkomaankaupan keskus aikoo kiristää yhdessä CADIVI:n, Venezuelan valtiopankin ja valtiovarainministeriön kanssa ulkomaan valuutan myöntöperusteita.

LOGISTIIKKA

Bolivaarinen hallitus perustaa Kansallisen logistiikka- ja kuljetuspalveluiden yhtiön. Se toimii varapresidentin alaisuudessa alueellisen kehittämisen lohkolla. Sen yhtenä tavoitteena on kotimaisen kaupan lisääminen.  Uuden valtionyhtiön käyttöön hankitaan Brasiliasta ja Kiinasta 5 000 rekkaa. Yhtiö hoitaa yhdessä yksityisektorin kanssa tavaroiden kuljetuksen ja jakelun maankattavasti.

SÄÄSTÖKOHTEET

Bolivaariasella valtiolla on myös suunnitelmia kansallisen valuutan säästämiseksi ja oman pääomansa käytölle. Valtio myöntää lainoja maatalouteen, julkisiin töihin, kaupunkirakentamiseen, teollisuuteen ja teknologian kehittämiseen. Presidentti Maduro kutsuu koolle kaikki maan julkisen ja yksityisen sektorin edustajat, jotta pystyttäisiin takaamaan maan tuotannon pyöriminen jopa joulupyhinä.  Solmittavassa sopimuksessa huomioidaan myös työntekijöiden mielipiteet.

Suomennos ja toimitus: Matti Laitinen
Lähde: AVN 07/11/2013

Liitteet:

VENEZUELAN BOLIVAARISEN TASAVALLAN PERUSTUSLAKI V. 1999

Artikla 3. mukaan: Valtion olennaisia tavoitteita ovat yksilön suojeleminen ja kehittäminen sekä yksilön aseman kunnioittaminen, kansan tahdon mukaisen demokratian harjoittaminen, rakentaa rauhaa rakastava yhteiskunta, kansan hyvinvoinnin ja vaurauden edistäminen ja tähän perustuslakiin perustuvien periaatteiden, oikeuksien ja velvoitteiden täyttämisen takaaminen. Koulutus ja työ ovat perustavanlaatuisia prosesseja näiden tavoitteiden toteuttamisessa.