23.3.2016

Bolivaarinen talousohjelma


OHJELMA VENEZUELAN JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN TALOUSONGELMIEN VOITTAMISEKSI

 Venezuelan bolivaarisen tasavallan Suomen lähetystöstä saadun virallisen tiedotteen mukaan maan presidentti Nicolás Maduro Moros perusti 17.3.2016 Venezuelan julkisen ja yksityisen sektorin talousongelmien voittamiseksi Kansallisen talouden tuottavuuden neuvoston. Samassa yhteydessä julkaistiin kyseisen neuvoston toimintaohjelma ”Toimet kansan suojelemiseksi”. Se perustuu kolmeen strategiseen linjaan, jotka ovat 1) inflaation lyöminen, 2) taloudellisen kasvun saavuttaminen ja 3) uuden taloudellisen mekanismin luominen nykyisen liian öljytuloista riippuvan tilalle rakentamalla sille vaihtoehto kehittämällä muita tuotantosektoreita.
 
·         Purkamalla paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti järjestelmät, jotka ovat boikotoineet Venezuelan taloutta kaupan ja rahoituksen aloilla sekä hintakeinottelun ja päivittäistavaroiden hamstrauksen avulla.

·         Korvaamalla vanha öljytuloihin perustuva toimimaton talous uudella mekanismilla.

·         Aktivoimalla 14 talousmoottorin järjestelmä, joka koostuu 36 erityisestä kehityssektorista, jotka sisältyvät ”Suunnitelma 50” –suunnitelmaan. Tähän kuuluu 50 olennaista tavara- ja palvelukategoriaa, joilla vakautetaan Venezuelan bolivaarisen tasavallan taloudellinen kasvu.

 KANSALLISEN TALOUDEN TUOTTAVUUSNEUVOSTON 14 TALOUSMOOTTORIA

1. Maatalous: Kaikki kansalliset ponnistukset keskitetään maan ruokaomavaraisuuden turvaamiseksi maksimoimalla viljelysmaiden tuottavuutta ja turvaamalla maatalouden jakeluketju sekä sen kaupallistaminen ja hintasäännöstely.

2. Lääketeollisuus: Tämä moottori on luotu lääkepulan voittamiseksi yhteistyössä ystävävaltioiden kanssa.

3. Teollisuus: Kolmas talouden moottori keskittyy auto-, tekstiili- ja sementti- ja metallurgiateollisuuden kehittämiseen.

4. Vienti: Hallitus on sitoutunut viennin yksinkertaistamiseen ja se ilmoittaa, että Simadi-vaihtokurssin mukaan 200 bolivaria vastaa nykyisin yhtä dollaria. (Yksityishenkilöt ja liikemiehet voivat ostaa tai myydä ulkomaan valuuttaa tähän hintaan ML). Tämä toimenpide suo vientiyrityksille vahvat kannustimet laajentua uusille markkinoille. Ulkomaan valuutan luoton aktivointi varmistaa myös raaka-aineiden pääsyn vientisektorille.

5. Yhteisötalous: Keskitytään yhteisten palveluiden edistämiseen niiden moraalisten ja henkisten periaatteiden mukaisesti, jotka ihmiset kokevat hyödyllisiksi, tuottaviksi ja jotka ovat osa sosialistista taloutta ja yhteisöä.

6. Fossiiliset polttoaineet: Maan täytyy jatkaa investointeja, modernisoida tuotantovälineitä ja stabilisoida markkinoita, kunnes vuosikymmenellä 2020–2030 öljymarkkinat muodostuvat vakaammiksi ja ennustettaviksi.

7. Öljynjalostus: Tavoitteena on vahvistaa muovi- ja lannoitesektoria valuutan saamiseksi maahan.

8. Kaivosteollisuus: Orinocon kaivosalue koostuu 111 000 km2 laajuisesta alueesta, josta löytyy mm. timantteja, kultaa, rautaa, bauksiittia, kolumbiittia sekä muita mineraaleja kuten graniittia ja kaoliinia.

Guainimossa sijaitsee lupaava timanttialue. Venezuela on nykyisin maailman kuudenneksi suurin timantintuottajamaa 33 miljoonan karaatin timanttivarannoillaan. Maan kultavarannot ovat 4,1 tonnia. Orinocon kaivosalueelta arvioidaan löytyvän 7 000 tonnia kultaa. Alueella tulee työskentelemään 150 yhtiötä eri mantereilta sekä myös pieniä intiaaniväestön omia kaivosporukoita. Valtio jakaa osan voitoistaan lähikaupunkien tukisäätiöihin kaivosten ympäristöhaittojen korjaamiseksi.

9. Turismi: Viime vuosina Venezuela on kehittänyt matkailuun liittyviä palveluita ja paikallista matkailusektoria. Työvaliokunta hankkii kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja maan sellaisten moninaisten maisemien, luonnonvarojen ja perintökohteiden käytön edistämiseksi, joilla on työllistävä vaikutus.

10. Rakennusteollisuus: Työvaliokunta kehittää kunnallistekniikkaa Venezuelan kansan sosialistisen asuttamisohjelman puitteissa.  Tämä kuuluu osana missioihin Gran Misión Vivienda Venezuela ja Gran MisiónBarrio Nueve.

11. Metsäteollisuus: Lyhyellä aikavälillä suunnittelukomitea keskittyy kutsumaan kansallisia ja ulkomaisia sijoittajia perustamaan maahan sahalaitoksia ja puukauppaa ulkomaanvaluutan virtaamiseksi maahan.  Samaten laajennetaan huonekalu-, paperimassa-, paperi- ja pakkausteollisuutta.

12. Puolustusvoimien hallinnoima teollisuus: Presidentti Maduro on vahvistanut 99 Kansallisen bolivaarisen armeijan hallinnoiman puolustus- ja integroidun talouden kehittämisalueen perustamisen.

13. Tieto- ja viestintätekniikka: Valtio tukee tietokoneohjelmien kehittämisen ja tietokoneiden sekä niiden oheislaitteiden tuotannon kasvun jatkumista.

14. Pankki- ja rahoitustoiminta: Hallitus myöntää julkiselle yksityiselle pankkisektorille uuden luototusvälineen rahoitusresurssien helpottamiseksi, jotta tämä synnyttäisi osaltaan lisää työpaikkoja ja tuotantomahdollisuuksia.

Venezuelan bolivaarinen tasavalta ahkeroi toimiakseen suuren elpymisihmeen, taloudellisen kehittymisen ja kasvun sekä kansallisen vaurauden puolesta.

Matti Laitinen

Lähde: Note II.2.F3.E1. 083–16 22.3.2016, Venezuelan bolivaarisen tasavallan presidentti Nicolás Maduro Moroksen bolivaarinen talousohjelma.