16.9.2008


Liikenne

Vastustamme jyrkästi matkalippujen hintoihin kaavailtuja korotuksia. Asetamme julkisen liikenteen, etenkin raideliikenteen, kehittämisen etusijalle ja edellytämme matkalippujen, kuten kuukausilippujen hinnan alentamista. Rakentamalla yksityisautoille pysäköintialueita kaupungin rajalle ja parantamalla joukkoliikenne vastaavasti toimivaksi, vältetään turhat ruuhkat ja saasteet. Esimerkiksi joukkoliikenteen houkuttelevuutta tulee lisätä lyhentämällä pysäkkien välejä ja lisäämällä ajovuoroja sekä tekemällä kuljettajan ammattiin hakeutuminen houkuttelevaksi parantamalla heidän palkkaustaan ja työolosuhteitaan sekä kuljettajien fyysistä turvallisuutta.

Yksityisautoilua on pakko rajoittaa välittömästi, sillä jo nyt asuminen kaupungin valtaväylien varrella on suorastaan hengenvaarallista. Vaadimme polkupyörän käytön edistämistä ja helpottamista sekä samalla pyöräilykulttuurin kehittämistä.

Home- ja kosteusvauriot yhdistettynä kavalaan, hajuttomaan, pienhiukkasien täyttämään ulkoilmaan invalidisoivat ja ovat jo nyt kuolemaksi varsinkin heikkokuntoiselle väestönosalle.

Linjamme voidaan kiteyttää seuraaviin lauseisiin:

PUHDAS ILMA NYT! TIET AUKI JOUKKOLIIKENTEELLE! LIPPUJEN HINNAT ALAS!

Helsinki ja lähikunnat yhteistyöhön

Yhteistyön parantaminen pääkaupunkiseudun kuntien välillä on tarpeen etenkin terveyden- ja sairaanhoidon, jätehuollon, ympäristönsuojelun ja kuntien välisen joukkoliikenteen turvaamiseksi sekä myös kaavoitus ja tonttipolitiikan alueilla.

Suomen Työväenpuolue rp.


Terveydenhuolto, sosiaalitoimi


Nykymenolla Helsinki ajautuu kriisiin, kun laskelmien mukaan vanhusten määrä lähivuosina kasvaa nykyisestä puolitoistakertaiseksi. Tämän ongelman laajuutta ei vielä tunnusteta kaupungin päätöksenteossa. Kaupunki ei ole varautunut pitkäjänteiseen terveydenhoitokulujen kasvuun, eikä mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn. Nämä kulut tulevat kasvamaan samalla, kun osa nyt työikäisestä väestöstä poistuu työelämästä joko siitä syrjäytettyinä tai työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeelle.

Mielenterveys- tai muiden akuuttien ongelmien hoitamattomuus kasvattaa lääkekuluja. Nyt säästetystä eurosta tulee myöhemmin suuremmat, ehkä satojen tuhansien eurojen kulut. Kaupunkilaisen tarvitsemat välttämättömät lääkkeet tulee korvata KELAn toimesta vähintään nykyisellä tasolla, mutta kasvavat lääkekulut on otettava huomioon mm. toimeentulotuissa. Terveyden-, päivähoito- kuten muillekin maksujen korotuksille sanomme jyrkästi EI, kuten sanomme myös vanhusväestön pompottelulle kodin, sairaalan ja terveyskeskuksen välillä.
Paljas, kadun antama ”avohoito” ei ole ratkaisu mielenterveysongelmista kärsiville, he tarvitsevat erityisen hyvän ja ihmisarvoisen hoidon. Tosiasia myös on, että mitä varhaisemmin mielenterveysongelmiin puututaan, sitä varmemmin henkilö säilyttää työkykynsä ja ihmisarvonsa.

Vaadimme, että jokaista 10 000 asukasta kohti järjestetään hyvin varustettu terveysasema. Yritysten kasvavista voitoista tulee huomattavasti nykyistä suurempi osa ohjata palvelemaan julkisia toimintoja, jolloin vastaavasti tuotantosektorilla automaation tuloksena häviävät työpaikat kompensoituvat julkisella sektorilla näin synnytetyillä työpaikoilla.

Suomen Työväenpuolue rp.


Helsinki työllistäjänä


Kunnallisten sosiaali- ja terveys­palveluiden turvaaminen on keskei­nen osa työllisyyttä. Koko yhteis­kunn­an hyvä työllisyys turvaa rahoituspohjan kunnallisille palveluille kuten myös muulle sosiaaliturvalle. Helsingistä tulee tehdä esimerkillinen työnantaja sekä estää sellainen kehitys, jossa kaupungin työntekijät jäävät suurin joukoin eläkkeelle, eikä heidän tilalleen palkata ketään.
Vaadimme, että sairaalloisen työntekijöiden työsuhdeturvaa, työmotivaatiota ja terveyttä uhkaavien kilpailutusten on päätyttävä, sen sijaan mm. kunnallisen joukkoliikenteen houkuttelevuutta työantajana on parannettava tekemällä kuljettajan ammattiin hakeutuminen houkuttelevaksi. Kuljettajien palkkausta ja työolosuhteitaan sekä fyysistä turvallisuutta on parannettava. Vaadimme, että kaupungin budjetista varataan riittävästi rahaa joukkoliikenteen kunnolliseksi ja pysyväksi kehittämiseksi. Ikääntyvä väestö ja vammaiset tarvitsevat nykyistä enemmän kunnollisia ja luotettavia sekä helposti saatavia kuljetuspalveluita. Niitä on kaupungin toimesta tuntuvasti lisättävä.


Kaupungin tekniset laitteet ja rakenteet tulee valmistaa kestävän kehityksenperiaatteella ja omakustannushintaan.


Helsingin, Espoon ja Vantaan virkistysalueet tulee säilyttää asuin- tai liike- tai liikenteelliseen käyttöön kaavoittamatta: Sipoon, Mustavuoren, Kuusijärven, Kivinokan, Espoon Karhusaaren, Nuuksion, Luukin ja Keskuspuiston viheralueet tulee säilyttää rakentamattomina. Helsinkiin emme halua suurta kylpylää Hietaniemeen eikä Vantaalle suurta jätteidenpolttolaitosta.


Suomen Työväenpuolue rp.

Helsingin talous


Helsingillä on riittävästi tarvittavia taloudellisia resursseja ongelmien kestävien ratkaisujen rahoittamiseksi. Ongelmana on resurssien tietoinen piilottaminen, todellisista tuloista vaikeneminen sekä jatkuvan alibudjetointi, joista on päästävä eroon.

Vaadimme, että valtiota on painostettava entisten ja korvamerkittyjen valtionosuuksien palauttamiseksi ja että kaupungin on harjoitettava järkevämpää talouspolitiikkaa lopettamalla sisäiset tulonsiirrot (vuokrat) ja yli-investoinnit. Sen sijaan rahaa on käytettävä investointeihin suhteuttamalla ne kaupunkilaisten eikä yksityisten bisneksen voitontavoittelun tarpeellisiin. Kaiken aikaa eri tahoilta kuulemme vaatimuksia paremmasta tehokkuudesta, tuottavuudesta ja kulujen säästämisestä. Tämä säästäminen ja tehokkuuden korostaminen on harkitusti harhaan johtavaa. Se palvelee vain bisnestä ja kaupungin toimintojen yksityistämistä.

Veromaksajien, tavallisten kaupunkilaisten, on äärettömän vaikea tietää totuutta Helsingin taloudesta. Totuus salataan kirjanpidolla. Maan tavan mukaan se tehdään vaikeaselkoiseksi, sillä hämätään ja sitä väärennetään härskisti. Helsingin kirjanpito ei kerro yksiselitteisesti tulojen ja menojen suuruutta. Kirjanpidossa harjoitetaan sisäistä laskutusta, jolla kaupungin palvelut saadaan näyttämään todellisuutta kalliimmalta. Tehdään poistoja omaisuudesta, joka on velatonta, maksettu verovaroilla ja lisäksi poistettu jopa useaan kertaan ja poistot jatkuvat loputtomasti!

Kaupungin talous on kehittynyt todella mallikkaasti. Vuoteen 2005 verraten v. 2007 vero- ja toimintatulot ovat kasvaneet 555,4 miljoonaa euroa (15,7 %), mutta toimintamenot, kuntalaisten hyvinvointimenot, vain 339,9 miljoonaa euroa (10,8 %). Näin kaupunki säästi palveluista ja kasvatti vuosikatetta 215,5 miljoonaa euroa (65,4 %). Investointien, jotka kasvoivat 225,4 miljoonaa euroa (53,3 %), ylimenevä osa maksettiin säästöistä. Kolmen viime vuoden aikana vuosikatetta ja satunaisia tuloja kertyi 1 766,4 miljoonaa euroa ja omaisuuden myyntivoittoa tuli 754,5 miljoonaa joten kaupungin vapaasti käytettävien rahojen määrä kasvoi yhteensä 2 520,9 miljoonaa euroa. Siitä käytettiin investointeihin 1 638,2 miljoonaa ja säästöön pantiin 882,7 miljoonaa euroa. Kaupungin omalaatuisten kirjanpidon mukaan säästöön pannut ylijäämät (748,4 milj.e) ovat vähän pienemmät.

Helsingin Pro Kuntapalvelut - verkostokin toteaa kannanotossaan Helsingin talousarviosta, että budjettiesitys vuodelle 2008 näyttää olevan aiempien vuosien tapaan selvästi alimitoitettu ainakin sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Se on kunnallislain mukaan laitonta ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia käytännön toiminnassa.

KELA julkaisi lokakuussa 2007 tutkimuksen suomalaisten kunnallisia palveluja ja verotusta koskevista näkemyksistä, joiden mukaan “Päätöksentekijöiden rooliin asetetut mielipidekyselyn vastaajat eivät halua heikentää nykyisen hyvinvointivaltion palveluja tai etuuksia. Kansalaiset ovat myös valmiita maksamaan kunnallisista palveluista. Neljä viidesosaa vastaajista olisi valmis korottamaan tuloveroja, jos rahat käytettäisiin terveydenhuoltoon. Vain neljännes vastaajista ratkaisisi kotikunnan talousongelmat leikkaamalla palveluja. Kunnallisverotuksen kiristämisen valitsisi talouden tasapainottamiseksi noin puolet vastaajista.”

Ei yksityistämiselle

Palveluiden yksityistäminen johtaa eriarvoisuuteen ja hintojen nousuun. Julkisen sektorin palvelut takaavat tasa-arvoiset ja hyvät palvelut, kunhan niille annetaan nykyistä paremmat taloudelliset edellytykset. Vaadimme, että kunnallisten palveluiden tietoinen heikentäminen, alasajo yksityistäminen estetään.

Suomen Työväenpuolue rp.

8.9.2008Suomen Työväenpuolue STP r.p.
Hauho 6.9.2008

Suomen paikka ei ole Natossa

Kun Neuvostoliitto 1991 romahti ja kaadettiin, sen sotilaalliselta vastavoimalta Natolta hävisi samalla vihollinen. Tämän jälkeen Natosta on tullut yhä selvemmin USA:n imperialistisen voimapolitiikan käsikassara. Sodat eivät ole loppuneet vaan niitä on alkanut syntyä kuin sieniä sateella, ensin entisen Jugoslavian alueelle esimerkkinä Kosovo sekä terrorismin vastaisen sodan merkeissä Afganistan ja Irak. Lisäksi monia muita maita on uhkailtu suoralla hyökkäyksellä kuten Iran. Neuvostoliiton raunioille syntynyttä Venäjää on pyritty hajottamaan ja kaappaamaan sen luonnonvarat kapitalististen länsimaiden käyttöön. Suurin osa EU-maista on ollut mukana Natossa, koska imperialistiset pyrkimykset ovat hyvin tuttuja Euroopassakin.

Suomen, tai paremminkin Suomen poliittisen oikeiston, erityisesti Kokoomuksen kiima Nato-jäsenyyttä kohtaan alkoi jo 1980–90 lukujen vaihteessa. Yhtään pienempiä kiiman oireita eivät ole osoittaneet johtavat demaripoliitikot Ahtisaari, Lipponen ja Jaakonsaari. Ensin puolustusministeri Elisabeth Rehnin johdolla tilattiin ison rapakon takaa Hornet-hävittäjät ja alettiin soveltaa niihin ns. Nato-standardeja. Sitten Suomi liittyi Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston NACC:n tarkkailijaksi v. 1992 ja Naton rauhankumppanuusohjelmaan v. 1997. Nyt jo kolistellaan Naton nopean toiminnan joukkojen NRF:n ovia.

Suomen kansaa on melkein väkisin yritetty taivutella Nato-myönteiseksi, mutta turhaan. Valtalehdistö, Helsingin Sanomien Olli Kivisestä Max Jacobsoniin, on syytänyt palstakilometreittäin Nato-jäsenyyttä haikailevia artikkeleita, mutta Suomen kansa löi aikanaan päänsä niin lujaa Karjalan mäntyyn, että sodat osataan kiertää kaukaa.

Nyt käytyä viiden päivän sotaa Kaukasuksella pyritään käyttämään perusteluna Suomen Nato-jäsenyydelle. Natoon on mentävä, sanoo ulkoministeri Alexander Stubb. Venäjän ja Georgian selkkaus Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa osoittaa selkeästi, ettei Suomen paikka todellakaan ole Natossa. Myös kaikki kumppanuusjäsenyydet Naton kanssa on purettava. Naton täysjäsenenä ja sen 5. artiklan mukaisesti voisimme joutua kaikenlaisiin sotiin maailmalla ja myös tilanteisiin, jossa suomalaiset sotilaat ovat ase kädessä vastakkain venäläisten sotilaiden kanssa. Sen jälkeen kaikenlainen rauhanomainen yhteistyö tärkeimpään naapuriimme, jonka kanssa meillä on yli 1300 km. yhteistä rajaa, on mennyttä. Suomen kannattaa presidentti Kekkosta lainaten ”hankkia ystävät läheltä ja viholliset kaukaa”.

Meillä ei ole minkäänlaista pelättävää Venäjää kohtaan niin kauan kuin pysymme irti Natosta ja rakennamme suhteemme vahvalle rauhanomaiselle politiikalle. Me emme syrji maassamme olevan venäläisväestön poliittisia - ja ihmisoikeuksia, niin kuin nyt tekevät Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua. Me emme uhkaa Venäjän turvallisuutta niin kuin ohjustukikohtahankkeillaan Puola ja Tshekki. Me emme ole valtaamassa sodan avulla Viipuria ja Karjalaa takaisin, vaikka tällaisiakin tavoitteita eräillä Suomessa toimivilla järjestöillä on.

Maamme puolustuspolitiikan on perustuttava omaan, uskottavaan armeijaan. Suomenlinnassa on Kustaanmiekan Kuninkaanportissa Augustin Ehrensvärdin ohje yli 250 vuoden takaa: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun”. Tuo ohje pätee edelleenkin.

Me selviämme Venäjän kanssa kaikista ongelmistamme, kunhan emme itse aiheuta noita ongelmia.

Suomen Työväenpuolue STP r.p.

Hauho 7.9.2008

Peruselintarvikkeiden ja joukkoliikenteen arvonlisävero tulee laskea nollaan
Eu-sopimuksen yhteydessä ruoan arvonlisävero luvattiin laskea 17 %:iin. Sitä ollaan tekemässä lähes 15 vuotta jäsenyyden jälkeen. Jäsenyyden yhteydessä monien välttämättömyyshyödykkeiden arvonlisäveroa päinvastoin korotettiin. Arvonlisäverolle tulivat maataloustuottajien tuotteiden suoramyynti, joukkoliikenne, kulttuuripalvelut, asuminen jne.

Ruoan arvonlisäveron alennus 12 %:iin on riittämätön toimenpide. Olemme johdonmukaisesti vaatineet peruselintarvikkeiden ja joukkoliikenteen arvonlisäveron nollaamista. Tämä tulee toteuttaa.

Samoin tulee toteuttaa perusturvauudistus, jossa veroton minimiperusturva nostetaan asteittain 1000 euroon. Varoja on lisättävä kunnallisiin palveluihin ja työttömien työllistämiseen.

Näiden rahoittamiseksi tulee mm.

- palauttaa varallisuusvero suuriin omaisuuksiin
- tulee perua suurituloisimpien veronkevennyksiä
- pääomatulojen verotus tulee nostaa suurten pääomatulojen osalta
- energiayhtiöille tulee säätää ”windfall”-vero
- Säästöä saadaan poistamalla korruptio hallinnosta ja liike-elämästä


5.9.2008
STP:n Helsinki-ohjelma kunnallisvaaleissa 2008

Elämänlaadusta elämisenlaatuun!

Helsingin kunnallispolitiikkaan kansan etujen mukainen remontti!

Johdanto

STP toimii sen puolesta, että nykyiseen kovaan yhteiskuntapolitiikkaan saadaan muutos.Välttämätön muutos merkitsee käytännössä sitä, että yhteiskunnan tulonjakoa ja nykyisenlainen hillitöntä voittojen kasvua ohjataan ja säädellään oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Yhteiskunnassa syntyy koko ajan uusia ja kasvavia tarpeita mm. terveydenhuollon, vanhusväestön, koulutuksen, liikenteen, asumisen, opetuksen ja ympäristönsuojelun piirissä. Näiden perustarpeiden hyvä hoitaminen pitää ihmisen toiminta- ja työkyvyn yllä. Yhä enenevässä määrin lisääntyvät myös ne yhteiskunnan tehtävät, joilla ylläpidämme ja kehitämme ympäristöämme sekä torjumme eko- ja ympäristökatastrofia.

Maan viimeisten hallitusten toimesta Helsingille on sysätty yhä uusia maksuvelvoitteita - eli siirretty kaupungin kokonaan maksettavaksi sellaisia menoja, joihin valtio on aikaisemmin ottanut osaa. Sen sanotaan heikentäneen kaupungin toimintaedellytyksiä ja aiheuttaneen paineita nostaa kunnallisveroa. Hallitus on puolestaan nähnyt syntyneen tilanteen mahdollisuudeksi laskea valtionveroa edelleenkin. Kokonaisuutena tämä merkitsee siirtymistä kohti tasaverotusta. Kysymys on tulonsiirrosta tavalliselta kansalta rikkaille ja pääomapiireille. Tärkeintä näyttää olevan, että rikkaat rikastuvat, köyhistä kaupunkilaisista ei ole niin väliä.

Talouden voittoja on ohjattava ihmistä kehittävien ja toimintakyvyn hoitamiseen. Samalla syntyy uusia työpaikkoja ja oikeaa yhteiskunnallista toimeliaisuutta. Tämä on myönteinen ja välttämätön tapa kehittää yhteiskuntaa ja turvata entistä oikeudenmukaisempi tulonjako ilman, että synnytetään turhaa ylenpalttista kerskakulutusta. Samalla se siirtää vallalla olevaa yksilökeskeistä ajattelua ja asennoitumista yhteisölliseen yhteiskunta-ajatteluun.

Tiedostamme ongelmat, joista kärkevimpinä ovat terveyden-, sairaan- ja vanhusten hoito, sekä mielenterveyden ja syrjäytymisen ongelmat ovat peruskysymyksiä, joiden hoitaminen vaatii riittävien raha- ja henkilöresurssien varaamista. Olevien ja kasvavien ongelmien ratkaiseminen vaatii ennen muuta oikeaa poliittista tahtoa, joka syntyy vaalien tuloksena. Se voi syntyä vain äänestämällä.

SUOMEN TYÖVÄENPUOLUE – STP rp.

1.9.2008

Suomen Työväenpuolue STP rp. HELSINKI- ryhmän

Kuntavaali-2008 palaveri 4.9. torstaina klo 18:00 osoitteessa Sturenkatu 12 (Kumppanuustalo Hanna) Alppiharjussa. (Yhteistyössä Pasilan Mämmiveikkojen kanssa).


Julkisilla liikennevälineillä pääsee lähelle, parkkipaikkoja huonosti tarjolla. Käytä skurut 1,3 ja uusi 9 sekä bussi 23. Villiviinin koristeleman tiiliseinän rautaportista portaat ylös ja oikealle.

Käsitellään Stadin ehdokasasettelua, vaalityötä ja monia käytännön kysymyksiä.
Tilaisuus on avoin kaikille nykyiseen köyhien kyykytyspolitiikkaan kyllästyneille kansalaisille. Olet oman elämäsi paras asiantuntija, tuo kokemuksesi avuksemme.

Nyt on aika toimia!

Tervetuloa!

Antero Nummiranta
Juhani Valo
edellisen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri