5.11.2014

IMPERIALISMI

Maailma on jälleen kiihtyvän uudelleenjaon kohteena. Taistelua käydään vapauden ja demokratian nimissä maailmanmarkkinoista, luonnonvaroista, työvoimasta ja tuotantovälineistä.

Maailman finanssipääoma on keskittynyt hyvin harvojen käsiin. Nämä ovat rakentaneet keskuuteensa tiheän ja reaaliaikaisen suhdeverkoston. Tämä ydinryhmä on alistanut alaisikseen muut kapitalistit sekä kansallisvaltiot ja niiden kansalaiset. Se on kärjistänyt kansallisten finanssiryhmien kanssa taistelua maailmanjaosta ja muiden maiden herruudesta. Ydin ei hajoa, koska kaatuvat suurpankit on tapana pelastaa verovaroin.

Sveitsiläisen Credit Suisse –pankin tutkimuksen mukaan rikkain 1 % maailman kansalaisista omistaa 48 % maailman varallisuudesta. Vastaavasti puolet ihmiskunnasta omistaa vain 1 % maailman vaurauksista. Maailman mammonasta keskittyy 34,7 % Pohjois-Amerikkaan ja 32, 3 % Eurooppaan. Loput siitä jakautuu pääosin Aasiaan. Suomen tuhat suurituloisinta tienasi v. 2013 kukin yli 600 000 euroa. Miljoonakerhoon heistä kuului 443 henkilöä. Kuinka paljon vaurautta ja valtaa tälle kotimaiselle kultatonnistolle on keskittynyt?

Maailman 100 suurimmasta taloudesta 51 on yrityksiä ja vain 49 valtioita. Maailman 200 suurinta yritystä tuottaa yhteensä suuremman liikevaihdon kuin maailman kaikkien maiden bruttokansantuote on poislukien 10 suurinta maata. Monikansallisten suuryritysten taloudellinen etu ajaa kansallisvaltioiden etujen ylitse.

Värivallankumoukset, Afganistanin, Irakin ja Libyan tuhoamissota, Syyrian ja Ukrainan sisällissota, Venäjän, Kiinan ja Latinalaisen Amerikan vasemmistolaisten valtioiden horjuttamiset edustavat pyrkimystä maailman uudelleenjakoon ja imperialismin väkivaltaista ulottamista yksityisiin valtioihin.  Kansallisvaltioiden poliittinen ja taloudellinen eliitti puolustaa kritiikittömästi näitä tekoja. Niitä kaunistellaan estottomasti Suomenkin mediassa, jopa niin tehokkaasti, että imperialistinen ideologia uppoaa maamme työväenluokkaankin.

EU on Euroopan kapitalistien yhteistyöjärjestö – imperialistinen keskus – jonka kautta kapitalistit toteuttavat pääomien, työvoiman, palveluiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta eli vapaata markkinataloutta Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat menettäneet tämän seurauksena itsenäisen lainsäädäntövaltansa sekä talous- ja ulkopolitiikkansa. EU:n kilpailutuslainsäädäntö ajaa jäsenvaltioiden julkisen sektorin yksityistämistä. Monikansalliset yhtiöt toimivat jo monilla tuotantosektoreilla.

Kansallisvaltioiden johtava rooli taloudessa hiipuu Euroopassa pikkuhiljaa historiaan, koska finanssiryhmittymien kaikkialle tunkeutuva valta ja voima korvaavat ne. Kansallisten parlamenttien ja lainsäädännön merkitys katoavat ja korvautuvat kapitalististen valtakeskittymien mahdilla ja käskyvallalla. Useat EU:n jäsenvaltiot kuuluvat Yhdysvaltojen johtamaan sotilasliitto Natoon, joka tukee omalta osaltaan tätä kansallisvaltioiden itsenäisyyden ja niiden omien asevoimien hävitysprosessia. Mikäli USA:n ja Euroopan unionin välillä neuvoteltava TAFTA-TTIP –vapaakauppasopimus astuu voimaan, se lisää entisestään ylikansallisten suuryritysten valtaa Euroopassa.

BRICS-maista (Brasilia, Venäjä, Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka) liittoutuneena UNASUR:in kanssa on kehittymässä näille kahdelle imperialismin keskukselle reaalinen vastavoima. Kiina on jo nyt maailman toiseksi suurin kansantalous. Vastavoima on jo syrjäyttämässä dollaria korvaamalla sen omalla maksuvälineellä.

”Kysymykset, onko imperialismin perusteiden reformistinen muuttaminen mahdollista, tuleeko mennä eteenpäin imperialismin synnyttämien ristiriitojen jatkuvaan kärjistämiseen ja syventämiseen, vaiko taaksepäin, niiden tasoittamiseen, ovat imperialismin kritiikin ydinkysymyksiä.” (Lenin)

Matti Laitinen
5.11.2014