22.10.2008EVANAATTORIT ISKIVÄT JÄLLEEN

Suomen kapitalistien vahtikoiran – Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) – käsityksen mukaan maamme kuntien pitäisi toimia kuin voittoa janoavat kapitalistiset yritykset. Kuntien tulisi muuttaa liikelaitoksensa osakeyhtiöiksi ja niiden pitäisi ostaa kaikki sellaiset palvelut yksityisyrityksiltä, joista joku muukin taho voisi kääriä hyvin tuohta. EVA haluaisi myös vähentää roimasti kuntien työntekijöitä ja karkottaa kunnat häiritsemästä tuloksekasta ja innovatiivista bisneksentekoa energia-alalla. Kapitalistien etuvartio tunnustaa Stadin olevan rikas kuin Midas, jolle oli kertynyt v. 2006 omaisuutta 7 600 miljoonaa euroa. Hamuaako pääoman käsi Helsingin porvaripuolueiden päällystöviittaa?

Siitäkin huolimatta, että kuntien lakisääteisiä tehtäviä ovat mm. opetus- ja sivistystoimen hoitaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon ylläpitäminen sekä ympäristöön ja kunnallistekniikkaan liittyvät tehtävät, evanaattorit haluaisivat yksityistää oppilaitokset ja kirjastot sekä tuhota kunnallisen sosiaaliturvan ja terveydenhuollon. Syrjäytettyjen ei pidä pysyä leivän syrjässä! Terveydenhuoltoon ja infrastruktuurin liittyvät toimet he soisivat loksahtavan mieluummin kapitalistien kullanvuolennasta känsöittyneisiin kämmeniin. Terveys on valinta, joka kuuluu vain niille, joilla on siihen varaa. Entä jos meidän joka-aamuinen kraanavetemme yksityistettäisiin ja kunnat vapautettaisiin kokonaan valtion tuesta?

Olen usein ihmetellyt, miksi EVA ei kehota kuntia käyttämään omaisuuksiensa myynnistä saamiaan tuloja Nato-standardit täyttävän paikallisaseistuksen hankkimiseen. Sotatilanteen sattuessa suomalaiset yrittäjät yhteistyössä TE-keskusten kanssa ja koko elinkeinoelämän kannustamina voisivat perustaa kaikkialle Venäjän rajan läheisyyteen yksityisiä hautausmaita ja –toimistoja kuin aikanaan pizzerioita ja kirpputoreja joka taajamaan. Lisäksi on outoa, ettei EVA:n oma Jorma-brändi ole vieläkään oivaltanut seurakuntien suomia mahdollisuuksia. Niillehän on siunaantunut paljon hengellistä pääomaa sekä tämänpuoleista kiinteistö- ja maaomaisuutta.

Kunnallisten liikennelaitosten, sairaaloiden ja vuokra-asuntojen ylläpidon muututtua liikelaitoksiksi olen havainnut, kuinka hinnat ja vuokrat nousevat entistä ketterämmin ja kuinka jo ennestäänkin nahistunut kunnallinen demokratia surkastuu yhä entisestään. Liikelaitosten johtokunnat vastaavat firmojen hallinnasta ja toiminnasta. Minkälaisia emmoja ja hemmoja niissä mahtaa istua? Kuntalaissa haisee myös kukon raato. Kyseisen lain 87 a § mukaan liikelaitos voidaan myös perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten.

Kun kunnalliset liikelaitokset yhtiöitetään, niiden tärkein tehtävä on tuottaa voittoja osakkeenomistajille. Suomessa osakeyhtiöiden omistajat pysyvät tyytyväisinä osakkeiden kurssikehityksen tavoitellessa taivasta ja kun heillä on mahdollisuus halutessaan saneerata tehtaitaan ja liikelaitoksiaan sekä vähentää henkilökuntaansa ja lopettaa omistamiaan yrityksiä. Mutta tuskin tämäkään riittää, sillä maamme poliitikoilla on pitkät perinteet kansallisomaisuutemme myymisestä halvalla ulkomaisille sijoittajille ja pääomapiireille.

Vapaan kilpailun kolahtaessa kivenkovaan kunnallisten päättäjien kalloon he myyvät ensin kunnat ja sen jälkeen kuntalaiset amerikkalaisille eläkesäätiöille, koska niihin sijoitettujen eläkevarojen menettämisestä on kertynyt kosolti kokemusta. Säätiöt eivät pelkää tappioita, koska Sinitakit kuitenkin pelastavat verovaroilla oman maansa kapitalistit tai sytyttävät jossain maailmalla uuden sodan. Kuntien kapitalisoimisessa kunnostautuneet EU:n ystävät palkitaan perinteen mukaisesti joulukuun 6. päivän rintaromulla ja pienellä Martti-patsaalla.

Eläköön kusetettu ja nöyryytetty kansa, joka poliittisten alfojensa sumentama syysmyrskyssä vaeltaa!


Matti Laitinen

7.10.2008HORNET-HANKE JÄIHIN – RAHAA PERUSPALVELUIHIN

Suomi aikoo modernisoida Hornet-hävittäjänsä muuttamalla ne torjuntahävittäjistä täysiverisiksi rynnäkkökoneiksi. Koneisiin hankitaan monenlaista uutta tekniikkaa, muun muassa Nato-yhteensopiva tietovuolaitteisto ilmatilannekuvan luomista ja yhteyksien pitoa varten.

Lisäksi on tarkoitus hankkia ilmasta ilmaan- sekä ilmasta maahan-ohjuksia. Jälkimmäisten kantomatka tulisi olemaan jopa yli 300 kilometriä. Hyökkäyksellisyys on suuri muutos Suomen ilmavoimille, jonka hävittäjät ovat toimineet tähän saakka vain torjuntaominaisuudessa.

Modernisointiprosessin ensivaihe, MLU 1, maksaa 325 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen, MLU 2:n, kustannuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta ilmavoimissa on arvioitu sen tulevan maksamaan 1,3 miljardia.

Modernisointihankeen kustannusarvio yllätti jopa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Korkeaojan. Onkin ilmeistä, että kustannusten todellinen taso on pidetty salassa eduskunnalta, koska on haluttu varmistaa hankkeen läpimeno ilman vastalauseita.

PAND - Taiteilijat rauhan puolesta -järjestö tuomitsee suunnitelmat Hornetien muuttamiseksi hyökkäyskoneiksi. Hornet-hanke on kuvastaa hyvin Suomen ulkopolitiikan muutosta perinteisestä rauhanomaisesta sovittelulinjasta avoimeksi militarismiksi. Hanke tiivistää entisestään Suomen yhteistyötä sotilasliitto Naton ja sen johtavan valtion, maailman suurimman asemahdin, Yhdysvaltojen kanssa.

Suomen kansan selkeä enemmistö vastustaa maamme Nato-jäsenyyttä. Hornetien muuttaminen tekniikaltaan Nato-yhteensopiviksi on taas yksi lisäosoitus maamme johdon pyrkimyksestä integroida Suomea Natoon ulkokautta, kansalta ulottumattomissa ja sen mielipiteestä piittaamatta.

Kunnille riittävät määrärahat

Lukuisat mielipidetiedustelut osoittavat, että sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat kansalaisten enemmistön mielestä tärkeimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen on väläytellyt julkisten menojen leikkauksia Yhdysvalloista lähtöisin olevan finanssikriisin johdosta.

Asevarustelumäärärahoista tinkimistä ei ole julkisuudessa juuri vaadittu. Pelkona on, että leikkaukset kohdistuvat jälleen 1990-luvulta tuttuun tapaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

PAND vaatii hallitusta asettamaan asiat vihdoinkin kansalaisten enemmistön vaatimaan tärkeysjärjestykseen. Jokelan ”yksittäistapaus” ei saanut hallituksen hälytyskelloja soimaan. Kuinka monta ”yksittäistapausta” tarvitaan, ennen kuin kunnille taataan riittävät määrärahat saattamaan esimerkiksi koulujen oppilashuolto säälliselle tasolle?

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on saatettava niin ikään välittömästi kuntoon. Terveydenhoidon ja perusopetuksen resurssit on turvattava. Tähän on varaa, sillä Suomi on rikkaampi kuin koskaan aiemmin – kyse on poliittisista arvovalinnoista.

Jos valtiovarainministeri Katainen haluaa jostain leikata, niin tehtäköön se ensimmäiseksi tolkuttoman kalliista ja turhista Hornet-modernisoinneista. Hallituksen on kuunneltava ihmisten mielipiteitä, ja satsattava ihmisten hyvinvointiin asevarustelun sijasta.

PAND - Taiteilijat rauhan puolesta