16.4.2014

VANHA NATORATSU PÄRSKYY


VANHA NATORATSU PÄRSKYY

Nato-Olli Kivinen pärskyy Hesarin Nato-tiedotteessa innoissaan kuin vanha sotaratsu pääsystä sotilasliitto Naton väreissä ja panssareissa turnajaisiin Venäjää vastaan. Minusta Nato-Ollin hirnahtelut ovat vastuutonta kansankiihotusta asevarustelun ja mahdollisiin suurvaltakonflikteihin osallistumisen puolesta. Nato-Olli valaa tietoisesti suomalaisiin perusteetonta turvattomuudentunnetta. Tämä ei ole yllättävää, koska Helsingin Sanomien tärkein tehtävä on toimia Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden purkamisen välineenä ja sen ideologisena tykistöasemana.

Nato-Olli väittää Suomen turvallisuuspolitiikan olevan riekaleina ja pelottelee kansalaisia entistä ankarammin Venäjällä. Suomen turvallisuuspolitiikka ei ole riekaleina, koska maamme on edelleen sotilaallisesti liittoutumaton ja suurvaltojen konfliktien ulkopuolella pysyttelevä valtio. Käsittääkseni kukaan ei ole hyökännyt maahamme.

Nato-Ollin mukaan ”Nato-maiden edustajat ovat yksityisissä keskusteluissa olleet yhä ärtyneempiä Ruotsin ja Suomen rusinanpoimintaan: Ruotsi ja Suomi toivovat Natolta turvaa rauhankumppanuuden perusteella, mutteivät ole valmiita kantamaan yhteistä vastuuta.”

On naurettavaa vedota toimittajan omiin yksityiskeskusteluihin samanmielisten kanssa. Minusta ne voi jättää omaan arvoonsa. Miksi meidän suomalaisten pitäisi kantaa vastuuta sotilasliitto Naton sotatoimista ja sen tuhoavista seurauksista? Kansalaistemme enemmistö vastustaa edelleen Natoon liittymistä. Minusta maamme suhteet sotilasliitto Natoon ovat jo nyt liian läheiset. Suomen tulisi irtisanoa ulkojäsenyytensä Natoon.

Ei Nato-kammo, vaan Suomen ulkojäsenyys Natossa ja Suomen eliitin myötämielisyys USA:ta kohtaan, ovat johtaneet maamme asetekniseen riippuvuuteen Yhdysvalloista. Tämä samainen Yhdysvallat sattuu olemaan myös sotilasliitto Naton johtaja. Naton 13. artiklan mukaan Nato-sopimuksen oltua voimassa 20 vuotta sopimuspuoli voi lakata olemasta sopimuspuoli vuoden kuluttua siitä, kun se on antanut irtisanomisilmoituksensa Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, joka ilmoittaa muiden sopimuspuolten hallituksille kunkin irtisanomisilmoituksen talletuksesta.

Yhdysvalloilla on nykyisin yli 700 sotilastukikohtaa maailman 132 eri valtiossa. Tuorein niistä aloitti juuri toimintansa Romaniassa.  USA:n maailmanlaajuinen tukikohtaverkosto on Naton käytettävissä. Yhdysvaltain johtaman Naton päälliköt eivät pahoittaisi mieltään, jos he saisivat perustaa uuden tukikohdan Ukrainaan. Sodan tärkein voitto ei ole sotilaallinen. Sodan tärkein voitto on liikevoitto.

Sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden usko YK:n päätöksiin ja päämääriin on horjunut toistamiseen viimeisen 20 vuoden aikana. Sotilasliitto on syyllistynyt USA:n johdolla lukuisia kertoa edustamiensa valtioiden vapauden, yhteisen perinnön, kulttuurin ja sivistyksen suojelun nimissä kulloisessakin kohdemaassa tapahtuvaan demokratian loukkaamiseen, henkilökohtaisen vapauden riistoon ja oikeusvaltion periaatteiden tietoiseen karttamiseen. Nato on luonut itse vihollisensa. Se ei ole edistänyt maailman rauhaa. Kuka kaipaa maahamme Naton sotilastukikohtia, sen tiedusteluasemia ja asiantuntijoita tai sotilaittemme osallistumista Naton kohdemaiden siviilikohteiden aktiiviseen tuhoamiseen? Sodan tuotteistaminen on tehnyt tappamisesta tuottavaa teollisuutta.

On olemassa toinenkin vaihtoehto kuin asevarustelun kiihdyttäminen ja liittyminen sotilasliitto Naton täysjäseneksi. Toinen vaihtoehto on jatkaa pysyttäytymistä sotilasliittojen ulkopuolella ja olla aktiivinen maailmanrauhaan kohti suuntautuvissa toimissa. Tällaisia toimia ovat mm. yleinen aseidenriisunta ja kaikkien sotilasliittojen lakkauttaminen.

Ehdoton ei sotilasliitto Natolle! Neuvotteluja Suomen Natoon liittämiseksi ei ole mitään syytä aloittaa.

Matti Laitinen

15.4.2014

10.4.2014

EUROPEAN UNION PAHA UNI ON

 
EUROPEAN UNION PAHA UNI ON

Talouskomissaari Olli Rehn kehtaa väittää, että ”Euroopan asiat ovat suomalaisten asioita. Niihin pitää vaikuttaa parhailla mahdollisilla paikoilla.”

Minun mielestäni Euroopan unionin asiat eivät ole suomalaisten asioita. Niihin ei voi vaikuttaa tavallisten kansalaisten kannalta myönteisesti edes unionin parhailta paikoilta. Olli Rehnin pitäisi tietää tämä.

Keskustalainen Olli Rehn toimii EU:n unionin talous- ja raha-asioista vastaavana komissaarina. Hänet on nimitetty myös Euroopan komission varapuheenjohtajaksi v. 2010–2014. Vuosina 2004–2009 hän toimi unionin laajentumisasioista vastaavana komissaarina José Manuel Barroson ensimmäisessä Euroopan komissiossa.

Olli Rehnin komissaarikaudella harjoitettu talouspolitiikka on vienyt Euroopan unionin ja sen jäsenmaat eurokriisiin. Taloudellisten ongelmien ratkaisukeinoksi hänellä on ollut tarjottavaan vain ja ainoastaan uusliberalistista talouspolitiikkaa, joka on johtanut tiukkaan sosiaali- ja terveysmenojen supistamiseen sekä valtion yhtiöiden ja kunnallisten palveluiden yksityistämiseen. Suomessa kuuliaisesti noudatetun rehniläisen talouspolitiikan seurauksena köyhyys on lisääntynyt ja suurtyöttömyydestä on tullut pysyvää maassamme. Katolinen kirkko voisi kanonisoida Olli Rehnin Euroopan yksityispankkien suojeluspyhimykseksi – Pyhäksi Euro-Olliksi.

Olli Rehn näyttää olevan sydänjuuriaan myöten Euroopan unionin huoltomies. Hän toteaakin vaalimainoksessaan, että jos talossa on vikaa, se kannattaa korjata eikä purkaa. Varsinkin, jos sattuu asumaan siinä talossa.”

Entä, jos tämä talo onkin suunniteltu aivan toiseen käyttöön kuin on kerrottu ja siinä ilmenee tästä johtuen pahoja rakenteellisia vikoja sekä sen asukkaiden terveydelle suorastaan turmiollisia homevaurioita, tällöin – minun mielestäni – tällainen sortumisvaarassa oleva rakennus pitäisi korjaamisen sijasta purkaa.

EU on Euroopan kapitalistien yhteistyöjärjestö, jonka kautta kapitalistit toteuttavat pääomien, työvoiman, palveluiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta eli vapaata markkinataloutta Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat menettäneet itsenäisen lainsäädäntövaltansa sekä talous- ja ulkopolitiikkansa. Tämän eurooppalaisen oligarkkiorganisaation kilpailutuslainsäädäntö suosii yksityissektoria. Euroopan unionilla on aivan liian läheiset suhteet Yhdysvaltojen johtamaan sotilasliitto Natoon.

Minä haluan muuttaa Eurooppaa siten, että se muuttuu kansainvälisten suuryhtiöiden etuja ajavan Euroopan unionin Euroopasta ihmisten enemmistön etuja ajavaksi ja ylläpitäväksi Euroopaksi, joka katkaisee suhteensa sotilasliitto Natoon.

Olli Rehn ei uskalla olla samaa mieltä kanssani. Hän ei toimi Suomen kansalaisten enemmistön parhaaksi!

Matti Laitinen

8.4.2014

2.4.2014


KOLMEN KERROKSEN VÄKEÄ

Suomessa toimii limittäin kolme erilaista hyvinvointivaltiota – vaurauden, siedettävyyden ja niukkuuden hyvinvointivaltiot. Tämän tosiasian todentamiseksi ei tarvitse perustaa erillistä Niukkuuden ja pahoinvoinnin laitosta. Seuraavassa tarkastellaan näitä hyvinvointivaltiotyyppejä niiden urbaanissa toimintaympäristössä.

Vaurauden hyvinvointivaltio

Vaurauden hyvinvointivaltio on Suomen poliittisen ja taloudellisen eliitin hyvinvointivaltio. Tämän hyvinvointivaltiovaltion hyvinvointipalvelut kohdistuvat vain suomalaisten pienelle vähemmistölle. He elävät pitkään ja vauraudessa sekä voivat hyvin. He nauttivat terveellistä ravintoa, huolehtivat terveydestään yksityissektorin terveyspalveluja hyödyntäen sekä asuvat tilavissa ja hyvinvarustetuissa huoneistoissa omissa kaupunginosissaan. He maksavat pääomatuloistaan vähän veroa ja siirtävät tulojaan veroparatiiseihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöpolitiikka ei koske koskaan heitä. Poliittinen ja taloudellinen valta yhteiskunnassa on heidän käsissään. He eivät joudu koskaan vastuuseen tekemistään talouspoliittisista päätöksistä. Euroopan unioni ajaa heidän asiaansa. Omistaessaan tuotantovälineet he kuvittelevat olevansa muiden yläpuolella, vaikka ilman heitäkin muut ihmiset tulisivat vallan mainiosti toimeen. Heidän lapsensa perivät sosiaalisesti heidän yhteiskunnallisen asemansa.

Siedettävyyden hyvinvointivaltio

Siedettävyyden hyvinvointivaltio on ansiotyössä toimivien palkkatyöläisten hyvinvointivaltio. He muodostavat suurimman väestönosan yhteiskunnassa. He ovat tämän keon työläisiä ja sotilaita. Osa heistä elää toivossa päästä kipuamaan vaurauden hyvinvointivaltioon. Osa heistä luisuu ajoittain tai pysyvästi niukkuuden hyvinvointivaltioon. Puolet heistä kuvittelee Euroopan unionin ajavan heidän etujaan. Heidän tärkein tehtävänsä on vaurauden hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja turvaaminen. He elävät siedettävästi. Asuntovelkojen maksaminen ja korkeat elämisen kustannukset pitävät heidät nuhteessa ja kurissa. He syövät viikonlopulla paremmin ja arkisin tarjousten suomaa kotiruokaa. Työterveydenhuolto huolehtii heidän terveydestään. He asuvat perheineen omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa lähiöissä.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöpolitiikka koskee aina heitä, koska he toimivat verotuksen kautta sen rahoittajina. Heidän äänensä ovat tärkeitä edustuksellisen näennäisdemokratian ja vapaan markkinatalouden uskottavuuden kannalta.

Niukkuuden hyvinvointivaltio

Niukkuuden hyvinvointivaltio on Suomen vähäosaisten ja pienituloisten ihmisten hyvinvointivaltio. He koostuvat matalapalkka-aloilla työskentelevistä ihmisistä, opiskelijoista, maahanmuuttajista, pitkäaikaistyöttömistä, vammaisista, vajaakuntoisista, yhteiskunnasta syrjäytyneistä ja kansaneläkkeen perusosaa saavista vanhuksista. Heille on ominaista, että heidän toimeentulonsa jää EU:n köyhyysrajan alle tai on niukasti sen yli. He asuvat yleensä kaupungin vuokra-asunnoissa, mielenterveyskuntoutujien tukiasunnoissa, palvelutaloissa, asuntoloissa tai ovat vailla vakinaista asuntoa. Terveyskeskukset huolehtivat heidän terveydestään, jos heillä on varaa maksaa poliklinikkamaksu. Heidän ravintonsa koostuu halvimmista elintarvikkeista, leipäjonon ruoka-avusta ja keräilytaloudesta. He joutuvat usein yhteiskunnallisten ongelmien syntipukeiksi. Säästöpolitiikka kohdistuu heihin rankimmin, koska valtaosa heistä on puolustuskyvyttömiä.  Heidän olemassaolonsa ja suurempi kuolleisuutensa on seurausta huonosti hoidetusta yhteiskuntapolitiikasta. Euroopan unionin alueella elää 120 miljoonaa köyhää ihmistä.

Jotta elämä olisi siedettävämpää ja oikeudenmukaisempaa sekä soljuisi solidaarisuuden hengessä, meidän työläisten tehtävä on hävittää Suomen hyvinvoinnin kolmesta kerroksesta kaksi tarpeetonta – vaurauden ja niukkuuden hyvinvointivaltiot – sekä sytyttää luokkatietoisuus valaisemaan siedettävyyden hyvinvointivaltiota.

Matti Laitinen
2.4.2014