20.6.2012


EU:n liittovaltiokehitys torjuttava

Euroalueen kriisi kärjistyy päivä päivältä. Kreikan, Irlannin, Portugalin, Espanjan lisäksi kriisiytyminen uhkaa Kyproksen, Italian, Belgian ja Ranskan talouksia.

EU:n puitteissa muiden maiden velkojen maksu ei ole mahdollista ja siksi perustetaan erilaisia instituutioita pyörittämään pyramidihuijausta, jolla kriisisotkun rahoitus sysätään muiden maiden veronmaksajien harteille. Tavoitteena on tulonsiirtounioni, minkä avulla huijaus muutettaisiin rosvoukseksi. Rahansiirrot eivät vaatisi mukana olevien maiden kansallisia päätöksiä.

Saksan kristillisdemokraatit ovat osaltaan tehneet päätökset liittovaltiosta, jota johtavat komissio ja europarlamentti. Vastustamme tällaista kehitystä, emmekä hyväksy kaavailtua pankkiunionia, eurobondeja tai Euroopan keskuspankin interventioita yhteisillä rahoilla. 

Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen hallitus on uskollisesti kulkenut Saksan vanavedessä uusiin yhteisvastuullisiin tukijärjestelyihin. STP vaatii, että Suomen perustuslain vastaiset liittovaltioaskeleet on alistettava kansanäänestykseen.

Suomen perustuslaissa on säädetty, että budjettivalta on maan parlamentilla. Euroopan pysyvän vakausmekanismin EVM:n sääntöihin ollaan ujuttamassa enemmistökäytäntöä. EU:n perustuslaissa ja eurosopimuksissa on sovittu, että kukin jäsenmaa vastaa veloistaan ja vastuistaan. Suomi rikkoo räikeästi lakejaan, jos se lähtee tällaiseen viritelmään mukaan.

Myös EU:n pyrkimys päästä määräilemään jäsenvaltioiden budjeteista on Suomen ja monen muun EU-maan perustuslakien vastainen. Asiasta järjestettiin Irlannissa kansanäänestys.  Se on tarpeen myös Suomessa.

STP:n liittokokous 16.6.2012Nato on turvallisuusuhka Suomelle

Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Nikolai Makarov esitti puhuessaan Maanpuolustusyhdistyksen tilaisuudessa tiistaina 5.6.12, että Suomen ja Naton yhteistyö on uhka Venäjän turvallisuudelle. Makarov mainitsi mm. Pohjois-Norjassa talvella ja Itämerellä toissa vuonna pidetyt sotaharjoitukset. Kenraali oli lehtitietojen mukaan myös kyseenalaistanut Suomen oikeutta järjestää sotaharjoituksia Itä-Suomen alueella ja esittänyt, että olisi järkevämpää kehittää sotilaallista yhteistyötä Venäjän kanssa.

Makarovin puheenvuoro pelästytti kaikki ”natottajat”, kuin varpusparven liikkeelle. Soini, Salolainen ja Tuomioja ”todistivat” yhteen ääneen, ettei Nato-yhteistyö mitenkään voi olla uhka Venäjälle. Tuomioja viestitti, että Makarov ei ole ainoa kenraali, joka elää kylmän sodan maailmassa. Kaikki nämä maamme poliitikkojen lausunnot osoittavat, että mitään ei ole opittu historiasta eikä geopolitiikasta.

Halusivat Suomen poliitikot sitä tai eivät, Venäjän ja Suomen kohtalot liittyvät yli 1000 km pitkän yhteisen maarajansa ja vuosisatojen aikaisen historiansa kautta monin tavoin yhteen. Yli 100 vuotta Venäjän yhteydessä eletty autonomian aika oli Suomelle hyvää aikaa sodanjälkeisen YYA-sopimuksen kauden tavoin. Mutta liittoutuminen maailmansotien yhteydessä imperialistisen suurvalta Saksan kanssa vei maamme katastrofaalisiin sotaseikkailuihin.

Maamme poliitikot ovat joko järjettömiä tai suuria valehtelijoita, jos eivät näe mitä maailmassa tapahtuu. Sotilaallista voimaa käyttäen läntiset suurvallat anastavat maailman taloudellisia resursseja ja Lähi-idässä uhkaa syttyä suursota. Mutta imperialistien tavoitteet ovat kauempana, Keski-Aasiassa, Kiinassa ja Venäjällä. Naton jäsenenä maamme joutuu mukaan kaikkiin sotaseikkailuihin.

Nato tarvitsee Suomea, koska meillä on pitkä maaraja Venäjän kanssa ja paljon aluetta sotilaallisiin operaatioihin. Naton jäsenenä kriisitilanteessa alueemme sotilaalliset kohteet olisivat iskujen kohteita ja taisteluja käytäisiin Suomen alueella. Kyllä Venäjällä todellakin on syytä olla huolissaan naapurimaastaan, koska Suomi on jo viety niin lähelle Natoa, että se merkitsee käytännössä täysjäsenyyttä.  Pietari on edelleenkin hyvin lähellä valtakunnanrajaa, eikä Venäjällä katsota hyvällä, jos rajan takana pitävät kiristyvässä tilanteessa majaansa Nato-joukot. Pitäisi tämän olla maamme poliitikoille selvää, kun vaan muistelevat tapahtumia ennen Saksan ja sen liittolaisten hyökkäystä Neuvostoliittoon.

Suomen poliitikot kieltäytyvät ymmärtämästä, että Makarovin vihjaus Suomen ja Naton yhteistyön uhasta Venäjän turvallisuudelle tarkoittaa myös ja ennen kaikkea uhkaa Suomen turvallisuudelle.

Suomen ei pidä missään nimessä lähteä mukaan myöskään viime aikoina keskustelua herättäneeseen Islannin ilmavalvontaoperaatioon. Toisin kuin poliittinen eliittimme väittää, kyseessä ei ole pohjoismainen hanke vaan puhdas Nato-operaatio.

STP:n liittokokous 16.6.2012
Vaalilaki uudistettava pikaisesti

Nykyinen vaalilaki tuottaa eduskuntavaaleissa yli 10 prosentin vääristymän. Kansalaisten tahto ei pääse täysimääräisesti toteutumaan vaaleissa. Piilevä äänikynnys on saanut yhä räikeämpiä muotoja maamme sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Teoreettisesti se vaihtelee Uudenmaan 2,9 prosentin ja Etelä-Savon 14,3 prosentin välillä. Kansalaisten ääni ei ole yhtä painava kaikkialla Suomessa. Uudistuksen tavoitteeksi tulee ottaa vaalin suhteellisuuden toteutuminen: yhdellä prosentilla saisi kaksi edustajapaikkaa jne.

Valtapuolueet haluavat muumioida eduskunnan

Vaalipiirien välisten erojen tasoittamisen varjolla ollaan vaalilakiin tuomassa 3,5 - 4 prosentin valtakunnallista äänikynnystä ja vaaliliittojen kieltoa. Näin halutaan estää uusien puolueiden nousu eduskuntaan ja varmistaa nykyisten suurten puolueiden asemat.
Vaaliliittojen kielto tekisi vaalit pelkäksi arvonnaksi uusliberalististen ehdokkaiden ja puolueiden välillä.

Valtakunnalliset tasauspaikat totutettava ilman äänikynnystä ja vaaliliittokieltoa

Vaalipiirien välisiä eroja suhteellisuuden toteutumiseksi voidaan tasoittaa valtakunnallisella tasauspaikkajärjestelmällä. 200 kansanedustajasta esimerkiksi 20 voidaan valita tasoituspaikoilla, joilla parannettaisiin todellisen äänimäärien mukaisen vaalituloksen kuvastumista myös eduskuntapaikkojen jakautumisessa. Tasauspaikkajärjestelmä tulee toteuttaa ilman äänikynnystä ja vaaliliittokieltoa.
Äänikynnys ja vaaliliittokielto estäisivät kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa eduskunnan kokoonpanoon.  Uusien valtakunnallisten puolueiden ohella tällaiset rajoitukset estävät alueellisten liikkeiden edustajien pääsyn eduskuntaan.


Vaalirenkaat ja kansanäänestykset

Vaaliliittojen lisäksi tai niiden sijasta pitäisi palauttaa vaalirenkaat, mikä tekisi äänten keskittämisen tarpeettomaksi. Vaalirenkaan sisältä edustajat valittaisiin vaaliliiton saamien äänten lukumäärän suhteessa.
Valtiollisella tasolla tulee toteuttaa sitova kansanäänestys, jos kaksi kolmasosaa kansanedustajista tai 100 000 äänioikeutettua kansalaista sitä jostain asiasta vaatii.


Tasapuolisuutta rahoitukseen

Vaalilakien demokratisoimisen lisäksi on lopetettava eduskunnan ulkopuolisten puolueiden syrjintä rahanjaossa ja Yleisradion ohjelmissa.  Valtapuolueiden asemaa on jo pönkitetty monilla muillakin tavoilla. Eduskuntapuolueet nostivat itselleen maksettavan puoluetuen määrää viime vuonna 44 prosentilla. Sanomalehtituki on keskitetty vain eduskuntapuolueiden lehdistölle. Eduskuntapuolueet kahmivat itselleen myös lähes kaikki nais- ja nuorisojärjestöjen, vapaan sivistystyön ym. määrärahat.
Puolueiden etuoikeudet tulee poistaa ja ne sa samaan asemaan muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Niille kaikille varataan yhtäläiset oikeudet yhteiskunnan tuen saantiin.


Vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot

Kannatamme kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuuston valitsemista. Kuntavaalien yhteydessä tulee järjestää kansanäänestyksiä asioista, jotka esimerkiksi tietty määrä kunnan asukkaita tai valtuuston jäseniä haluaa saattaa kansanäänestykseen.

Kuntademokratiaa kehitettävä

Kuntatason vaikutusmahdollisuuksia parannetaan myös sito­valla kansanäänestyksellä sekä asukkaiden yleiskokouksilla kunnanosittain.

STP:n liittokokous 16.6.2012

Nokian irtisanomisilla turvataan omistajien edut

Nokian ilmoittamat jätti-irtisanomiset ovat hälytyssignaali yhteiskunnalle. Viimeistenkin illuusioiden luulisi nyt murenevan sen suhteen, että työllisyydessä ja ihmisten toimeentulossa voidaan nojata luottavaisesti kansainväliseen pörssiyhtiöön. Näitä yhtiöitä ei kiinnosta muu kuin osakkeenomistajien etu. Voittoa tuottava Nokia leikkaa 10 000 työpaikkaa omistajien tuottojen turvaamiseksi. Työntekijät jäävät perheineen tyhjän päälle asuntolainoineen ja muine sitoumuksineen.

Saksassa Nokian toiminta on herättänyt aiemminkin suuttumusta aina ylintä valtiojohtoa myöten. Tuoreet irtisanomiset eivät ainakaan lisää saksalaisten myötämielisyyttä matkapuhelinyhtiötä kohtaan. Saksan Bochumista Romaniaan muutama vuosi sitten siirretty halpapuhelimia valmistava tehdas suljettiin niin ikään äskettäin, ja sen toiminta siirrettiin Vietnamiin.

Nokian puhe yhteiskuntavastuusta on pelkkää sanahelinää. Yhtiön toiminta esimerkiksi äskettäin lakkautetussa Romanian tehtaassa ei kestä päivänvaloa. Työntekijät kuvailivat oloja tehtaalla vankilamaisiksi. Työntekijöiden jokaista liikettä tarkkailtiin. Työpäivää pidennettiin 8 tunnista 12 tuntiin. Jne.

Suomessa hallitus on tyytynyt pahoitteluun ja voivotteluun Nokian irtisanomisten jälkeen. Hallituksen eväät tilanteen ratkaisemiseksi ovat kovin köykäiset. Puhutaan kasvuyrittäjyyden tukemisesta ja yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ulkomaisten firmojen houkuttelemiseksi Suomeen. Tämä merkitsee entistä enemmän verohelpotuksia ja muita etuja suurpääomalle.

Hallitus toisin sanoen esittää ongelmaan ratkaisuksi samoja lääkkeitä kuin mikä nykyisen katastrofin on alun perin aiheuttanut. Kuka kaipaa maahan uutta keinottelijaa, joka lupaa kuun taivaalta mutta häipyy heti kun vaikeudet ilmaantuvat?

Uusliberalismiin sitoutunut Suomen hallitus ei halua puhua ainoasta järkevästä ratkaisusta kvartaalikapitalismin aiheuttamaan turvattomuuteen: Valtion ja kuntien on kehitettävä omaa, pitkäjänteistä sekä pörssikeinottelusta vapaata yritystoimintaa työttömyyden vähentämiseksi. Samalla turvattaisiin ihmisille mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan seuraavaa kvartaalia pidemmälle ilman jatkuvaa stressiä ja pelkoa irtisanomisista.

STP:n liittokokous 16.6.2012
Suomen Työväenpuolue STP r.p.                                                      

Lehdistötiedote 18.6.2012

Suomen Työväenpuolue STP r.p. piti liittokokouksensa viikonloppuna Helsingissä.

Puolueen puheenjohtajana jatkaa Juhani Tanski Kuopiosta, varapuheenjohtajiksi valittiin Tommi Lievemaa Espoosta, Minna Ekman Inkoosta ja Pekka Tiainen Helsingistä. Poliittisena sihteerinä jatkaa Heikki Männikkö Helsingistä.

Kannanotossa EU:n liittovaltiokehitys torjuttava todetaan, että EU:n puitteissa perustetaan erilaisia instituutioita pyörittämään pyramidihuijausta, jolla kriisisotkun rahoitus sysätään muiden maiden veronmaksajille. Tavoitteena on tulonsiirtounioni, minkä avulla huijaus muutettaisiin rosvoukseksi. Rahansiirrot eivät vaatisi mukana olevien maiden kansallisia päätöksiä. Saksan kristillisdemokraatit ovat osaltaan tehneet päätöksen liittovaltiosta, jota johtavat komissio ja europarlamentti. Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen hallitus on uskollisesti kulkenut Saksan vanavedessä uusiin yhteisvastuullisiin tukijärjestelyihin. Suomen perustuslain vastaiset liittovaltioaskeleet on alistettava kansanäänestykseen.

Kannanotossa Nato on turvallisuusuhka Suomelle todetaan:  Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Nikolai Makarov esitti puhuessaan Maanpuolustusyhdistyksen tilaisuudessa tiistaina 5.6.12, että Suomen ja Naton yhteistyö on uhka Venäjän turvallisuudelle. Suomen poliitikot kieltäytyvät ymmärtämästä, että se tarkoittaa myös ja ennen kaikkea uhkaa Suomen turvallisuudelle. Suomen ei pidä missään nimessä lähteä mukaan myöskään viime aikoina keskustelua herättäneeseen Islannin ilmavalvontaoperaatioon. Toisin kuin poliittinen eliittimme väittää, kyseessä ei ole pohjoismainen hanke vaan puhdas Nato-operaatio.

Nokian irtisanomisista todettiin, että Nokian ilmoittamat jätti-irtisanomiset ovat hälytyssignaali yhteiskunnalle. Viimeistenkin illuusioiden luulisi nyt murenevan sen suhteen, että työllisyydessä ja ihmisten toimeentulossa voidaan nojata luottavaisesti kansainväliseen pörssiyhtiöön. Näitä yhtiöitä ei kiinnosta muu kuin osakkeenomistajien etu. Työntekijät jäävät perheineen tyhjän päälle asuntolainoineen ja muine sitoumuksineen. Suomessa hallitus on tyytynyt pahoitteluun ja voivotteluun Nokian irtisanomisten jälkeen. Valtion ja kuntien on kehitettävä omaa, pitkäjänteistä sekä pörssikeinottelusta vapaata yritystoimintaa työttömyyden vähentämiseksi. Samalla turvattaisiin ihmisille mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan seuraavaa kvartaalia pidemmälle ilman jatkuvaa stressiä ja pelkoa irtisanomisista.

Kannanotossa Vaalilaki uudistettava pikaisesti todetaan, että Valtapuolueet haluavat muumioida eduskunnan. Vaalipiirien välisten erojen tasoittamisen varjolla ollaan vaalilakiin tuomassa 3,5 - 4 prosentin valtakunnallista äänikynnystä ja vaaliliittojen kieltoa. Näin halutaan estää uusien puolueiden nousu eduskuntaan ja varmistaa nykyisten suurten puolueiden asemat.  Vaaliliittojen kielto tekisi vaalit pelkäksi arvonnaksi uusliberalististen ehdokkaiden ja puolueiden välillä.


Suomen Työväenpuolue STP rp.
PL 780
00101 Helsinki
tyovaenpuolue@suomi24.fi
http://www.tyovaenpuolue.org

Juhani Tanski
puheenjohtaja
Sammakkolammentie 1 B 17
70200 Kuopio
040-764 1163
juhani.tanski@suomi24.fi

18.6.2012

Roskisnalle & HOL Huostaan Otetut Lapset – Rikotut perheet ry

TIEDOTE, joka on lähetetty useille tiedotusvälineille ja eduskunnan työntekijöille eli meidän kansalaisten itsemme äänestämille kansanedustajille MIELENILMAISU 19.6.2012 klo 13.00 -15.00  eduskuntatalon portailla 

HOL ry ja Roskisnalle järjestävät hiljaisen mielenilmauksen ”perheyhteys taattava lastensuojelulain mukaan - viranomaisten oletukset sanktioitava”. Tapahtumaan on ilmoittautunut tällä hetkellä jo yli 200 ihmistä. HOL ry ja Roskisnalle pyrkivät saamaan aikaan keskustelua lastensuojeluviranomaisten ja perheiden välille siten, että lastensuojelulain vaatiman yhteistyön merkitys korostuisi. Nykyisellään monissa tapauksissa keskusteluyhteyden puuttuminen viranomaistahoon on jumiuttanut lapsen tilanteen paikoilleen eikä biologisten vanhempien ja heidän lapsiensa välejä huomioida. Joka ainoalle perheelle on taattava mahdollisuus lainmukaiseen yhteistyöhön lastensuojeluviranomaisten kanssa! Tämän yhteistyön tulee olla lastensuojelulain 2 § ja 30 §:n mukaisesti asiakaslähtöistä. Nykyisellään ei toteudu edes laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) eli asiakaslähtöinen ja asiakassuhteen luottamuksellinen sekä hyvän palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaalihuollossa. Kaikille on erittäin selvää se tosiasia, että nykyisellään lastensuojeluun käytetään tolkuttomasti määrärahoja. Tästä määrärahasta eli 650 miljoonasta eurosta tulee pystyä siirtämään osa suoraan tukeen perheille kotiin.

Mielenilmaisulla haluamme kiinnittää huomion siihen miten tärkeää on noudattaa lakia mm. avohuollon tukitoimien (34§) järjestämisessä. Maassamme on välittömästi siirrettävä painopiste lapsen kotoa sijoittamisen sijasta tuen antamiseen perheille kotiin! Pyrimme tukemaan perheitä selvittämään onko viranomaisilla ollut oikeus puuttua perheen autonomiaan ja yksityisyyteen mm. ilman lapsen mielipiteen selvittämistä ja hänen kuulemistaan (20§). Liian useissa tapauksissa tuntuu olevan vallalla käsitys siitä, ettei lastensuojeluviranomaisia velvoita edes lastensuojelulain 29 § mukaisesti viranomaisena tarve tavata lasta riittävän usein henkilökohtaisesti. Useissa tapauksissa viranomaiset eivät ole tavanneet lasta, tai ovat tavanneet harvakseltaan huostaanoton aikana. Perheiden nykytilanteita ei tutkita ja sijoitus / huostaanottopäätökset saatetaan tehdä vuosia vanhojen tietojen perusteella tai pelkkien oletusten varassa, jopa ajalta ennen lapsen syntymää. Tämä ei ole lapsen eikä perheen etu.

Mielenilmaisulla pyrimme kiinnittämään perheiden huomiota etenkin lastensuojelulain menettelysäädösten (29§, 30§, 31§, 32§ ja 33§ ja 34§) noudattamisen tärkeydestä. Pyrimme muistuttamaan perheitä oikeuksistaan saada omia asiakirjoja käyttöönsä. Asiakirjoja tulee verrata lakiin, jolloin saadaan arvokasta tietoa mahdollisista lainrikkomuksista ja menettelyvirheistä. Useat perheet ovat huolestuneina kertoneet, etteivät ole pyynnöistään huolimatta saaneet omia asiakirjojaan. Useissa tapauksissa lain vaatimaa läheiskartoitusta (32§) ei lainkaan suoriteta vaan lapsi sijoitetaan kiireellisesti kodin ulkopuolelle.Toivomme sydämestämme kiinnostusta mielenilmaisuamme kohtaan.

Ani Leikonniemi   hol@luukku.com  
facebook: hol Huostaanan Otetut Laittomasti ja
Birgitta Wulf   www.roskisnalle.com

15.6.2012


NOKIA

IT-possu on lihotettu
ja teurastettu.
Fileet on viety ulkomaille.
Jäljelle jäävät kamara ja karvat.

3 700 henkilöä virtaviivaistettiin
työttömiksi.
He pääsevät muualle
jakamaan osaamistaan.


Keihään kärki osui kiveen.
Kaikista ei ole yrittäjäosaajiksi.
Salon kaupunki hiljenee.

Nokia soveltaa pelimaailmaa
ja sosiaalista mediaa
henkilökuntaansa.
Maailma on avara.

Nokialaiset päätyvät
virtuaalialaisiksi,
virtuaaliasiantuntijoiksi,
virtuaali-ihmisiksi.

Avattarien armeija
vaeltaa verkossa.
Peukun painallus
ei tuo uutta työpaikkaa.

Meri on syvä.
Ihmismieli on matala.
Sijoittajille raha ratkaisee.

Pääkonttorissa päät paisuvat.

Matti Laitinen
15.6.2012

14.6.2012


ADOPTOI PUU

VETOOMUS mm. YRITYKSILLE, SEUROILLE, PERHEILLE, SUVUILLE, JÄRJESTÖILLE JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖILLE

Aiomme merkitä Alppipuistoon kesän aikana kaikki puut, jotka kaadettaisiin Pisara-radan tieltä. Toivomme, että mm. yritykset, seurat ja asunto-osakeyhtiöt adoptoisivat itselleen nimikkopuun. Kiinnitämme jokaisen adoptioon osallistuvan nimen ja kannanoton laminoidulla paperilla puuhun kesän ajaksi, joten yritys saa myös ilmaista mainosta vain mainoksen tekemisestä aiheutuneen kuluin.
Tee kannanotostasi mahdollisimman hauska tai näkyvä, niin mainostat yritystäsi parhaiten. (valitettavasti tällä hetkellä käytössä vain mv tulostin)

Pisara-rata on noin kahdeksan kilometriä pitkä ratalenkki, jonka tarkoitus on vapauttaa ratakapasiteettia päärautatieasemalta muun liikenteen käyttöön sekä parantaa lähiliikenteen yhteyksiä Töölöön ja Hakaniemeen. Korkeiden kustannuksien takia yleissuunnittelussa valittiin toteutettavaksi ykkösvaihtoehto. Siinä tunneliosuuksia on lyhennetty niin, että rata kulkisi Eläintarhan ja Alppipuiston puistoalueiden läpi maan pinnalla ympäristölle tuhoisin seurauksin.

Varsinainen suunnittelu on alkamassa. Siinä yhteydessä tulisi tutkia tarkemmin puistot säilyttäviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi ratahaarat voisivat mennä tunneliin heti Pasilan asemalta ja kulkea tunnelissa puistojen alla. Itäisen haaran osalta olisi vieläkin parempi, jos rata kääntyisi suoraan Pasilan pinta-asemalta kohti Alppilan asemaa. Tämä olisi itse asiassa lyhyempi reitti.

Alppilan aseman toteuttaminen palvelisi asukkaiden lisäksi monien yritysten, koulujen, kulttuuritapahtumien ja urheilupaikkojen käyttäjiä sekä olisi oiva ratkaisu asukkaita vaivaavaan Linnanmäen pysäköintiongelmaan. Lisäksi maanalainen asema olisi lyhyen matkan päässä kasvavasta Konepaja-alueesta, suurista pankkikeskuksista ja monista muista Vallilan puolen työpaikkakeskittymistä. Liikennevirasto on hyväksynyt Pisara-radan ykkösvaihtoehdon, mutta radan lopullista
suunnittelua ei ole vielä tehty ja kaupunginvaltuustokin käsittelee radan rakentamista vasta parin vuoden kuluttua. Meillä on siis vielä mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja pelastaa puistot.
Pyydämme, että lähialueen yritykset ja asunto-osakeyhtiöt yhtyisivät tähän vetoomukseen. On mahdollista rakentaa Pisara-rata tuhoamatta puistoja ja jopa valita tulevaisuuden kannalta kestävämpi vaihtoehto, jossa Alppila saa oman aseman.
Lähetämme laskelmiin perustuvan ehdotuksen viranomaisille ja poliitikoille, mutta aloitamme kampanjoinnin alueella jo nyt.
Kesän aikana Alppipuistossa vierailee kymmeniä tuhansia ihmisiä erilaisissa tapahtumissa, joten asia saa julkisuutta. Mikäli olet valmis osallistumaan vetoomukseen, lähetä meille yrityksen/asunto-osakeyhtiön/järjestön tai seuran nimi, vetoomusteksti tai valmis laminoitu kannanotto ja yhteystiedot sähköpostilla tai postitse. Jos olet kiinnostunut osallistumaan muulla tapaa tai saada lisätietoja, ota yhteyttä meihin. Kysy myös tutuiltasi ja lähetä viestiä eteenpäin.

12.6. 2012


Alppi- ja Lenininpuiston ystävät
Liisa Lammi
lissula@hotmail.com
041-533 1309 
 

Esimerkkikannanottoja:


Emme halua, että Alppipuisto tuhoutuu! Meillä on vastuu myös tuleville sukupolville! Puistot on säilytettävä ! Rakastan Alppipuistoa!
Alppilaan oma asema! Tarvitsemme viheralueita, alueen asukasmäärä kasvaa!
Puistoja ei saa tuhota halvimman vaihtoehdon vuoksi! Rata tunneliin, puistoihin ei kosketa!

7.6.2012


KANSALAISET VOITTIVAT ”EI JOUKKOLIIKENNEKATUA VALLILANLAAKSOON” –KAMPPAILUN

Me 1 276 EI JOUKKOLIIKENNEKATUA VALLILANLAAKSOON –adressin allekirjoittanutta kansalaista vastustimme Vallilanlaakson läpi suunniteltua joukkoliikennekatua, koska ratkaisu vaarantaisi olennaisesti alueen virkistyskäyttöä ja sen maisemallisia arvoja. Kadun linjaus kulkisi nykyisen satamaradan päällä aivan Vallilan siirtolapuutarhan vieressä. Me emme hyväksyneet tätä siksi, että Vallilanlaakson läheisyydessä asuvien ihmisten ulkoiluympäristö tärveltyisi ja siksi että Vallilan siirtolapuutarhan rauha rikottaisiin kyseisellä liikennejärjestelyllä. Vallilanlaakson kummassakin päässä sijaitsee jo yksi vilkas liikenneväylä. Miksi Vallilanlaakso pitäisi vielä halkaista joukkoliikennekadulla? Mielestämme kaikkea ei voi uhrata liikenteen vuoksi.

Me allekirjoittaneet vetosimme, että Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäisi kokouksessaan Helsingin kaupunginhallituksen 7.12.2011 tekemän esityksen joukkoliikennekadun rakentamiseksi Vallilanlaakson halki Hämeentieltä Mäkelänkadulle.

Vetoomus toimitettiin 14.12.2011 klo 14.30 Helsingin kaupunginvaltuustoon SKP:n ja Helsinki –listat valtuustoryhmän sihteerille Olli Salinille. Vetoomuksen oli allekirjoittanut klo 13.50 yhteensä 900 henkilöä. Olli Salin toimitti adressin Helsingin kaupungin kirjaamoon ja otti siitä tarvittavan määrän valokopioita sekä jakoi ne kaikille valtuutetuille. Yrjö Hakanen ottaa asian esille kokouksessa omassa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vastustuspuheenvuorossaan.

Virkamiehet ja hallitukset eivät voi päättää kaikesta kuulematta kansaa. Jos he eivät kuuntele meitä, meidän on tehtävä itsemme kuulluksi. Meillä on oltava oikeus osallistua kaupunkimme päätöksentekoon asuinympäristöön ja talouteen liittyvissä asioissa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona 14.12.2011, että kiistelty Vallilan joukkoliikennekatu rakennetaan. Kadun rakentamista puoltanut häpeällinen kanta voitti kokoomuksen ja Sdp:n valtuutettujen äänien turvin luvuin 46–37.

Helsingin hallinto-oikeudelle luovutettiin 9.1.2012 klo 14.00 valitus Vallilanlaakson joukkoliikennekadun rakentamisen laillisuuden tarkastamiseksi, koska vetoomuksen laatijat katsoivat Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen olevan kuntalain vastainen.

Helsingin hallinto-oikeudesta saapui 15.2.2012 postitse lähete (3002/12), jossa ilmoitettiin seuraavaa: ”Hallinto-oikeus antaa Teille tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n 3 momentin perusteella tekemän oikaisukehotuksen Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2011 § 257).

Kunnanvaltuuston tulee tehdä oikaisukehotuksen johdosta kaavaa koskeva päätös 6 kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta tai muutoin kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 6.6.2012 kaataa Vallilanlaakson joukkoliikennekatu –hankkeen. Äänestys päättyi tasatulokseen 42–42. Katuhankkeen vastustajat voittivat kamppailun valtuuston puheenjohtajan äänen turvin. Vallilanlaakson tuhoaminen kuopataan toistaiseksi.

Vallilanlaakson pelastusoperaatio osoittaa selkeästi sen, että kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa omaa asuinaluettaan koskeviin päätöksiin aktiivisen kansalaistoiminnan avulla. Osallistuva demokratia takaa kansan mielipiteen välittymisen päättäjille.  Me olimme mukana omalta osaltamme viemässä tätä prosessia voittoon. Kiitokset kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille.

Helsingin puistoalueiden puolesta ja kuntateurastusta vastaan!

Antero Nummiranta                                    
Matti Laitinen
Juhani Valo