30.9.2009

STP:n NATO-kannanotto


Sotilasliitto NATO pyrkii alistamaan aseellisen ylivaltansa alle kaikki ne Euroopan sitoutumattomat valtiot, jotka vastustavat Yhdysvaltojen suosimaa yksinapaista valloitus- ja alistuspolitiikkaa. Suomessa on tarkoitus järjestää tammikuun lopulla v. 2010 sotilasliitto Naton seminaari, jossa käsitellään "NATOn lähivuosien toimintalinjauksia". Paikalle on tarkoitus kutsua myös NATOn pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen. Kyseessä on hyvin suunniteltu NATO-tuote-esittely, jonka tarkoituksena on valaa intoa maamme liittämiseksi NATOon. Suomi ei ole kuitenkaan NATOn jäsenmaa, eikä kansanäänestystä sotilasliiton jäseneksi liittymisestä ole edes suunnitteilla.

NATO ei ole rauhaa turvaava liittouma. Sotilaallisen voimankäytön hyväksyntä on muuttunut NATOssa jo toiminnaksi ja käyttäytymiskoodiksi. NATOn tehtävänä on toteuttaa käytännössä sotilaallisin keinoin kansainvälisen kapitalismin arvomaailman ja etujen turvaamista. Nato on edelleen sotilasliitto, joka käy hyökkäyssotaa eri maailmankolkissa. Naton luonnehtiminen laaja-alaiseksi turvallisuuspoliittiseksi ja kriisinhallintaa harjoittavaksi monenkeskiseksi järjestöksi ajaa vain militaristien asiaa ja on puhdasta mielipiteen muokkausta. USA:n johtamalla Natolla ei ole turvallisuutta ja vakautta ylläpitävää ja edistävää vaikutusta Afganistanissa ja Irakissa eikä missään muuallakaan maailmassa. Naton suorituskykyperusteinen puolustussuunnittelumalli todentuu käytännössä kuumana hyökkäyssotana ja satoina tuhansina siviiliuhreina.

Kuinka moni suomalainen tiedostaa ratifioidun NATO-sopimuksen olevan valtiosopimus, jota voi tarkistaa vasta 10 vuotta siihen liittymisen jälkeen, mikäli toiset jäsenmaat suostuvat siihen. Lisäksi maamme voisi irtisanoutua sotilasliitosta aikaisintaan 21 vuotta siihen liittymisen jälkeen. Kaikille lienee selvää, että mitkään Suomen aikaisemmin tai tulevaisuudessa solmimat kansainväliset sitoumukset eivät saa olla ristiriidassa NATO:n määräysten kanssa.

Maamme ulkoministerin esittämä väite Itämeren alueen vakauden lisääntymisestä, jos NATOn aseistetut laivueet risteilevät Itämerellä, on kestämätön. Toimenpide järkyttäisi Itämeren alueen vakautta ja vahingoittaisi maamme pyrkimyksiä pysytellä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Itämeren NATO-laivueet voidaan todeta uhkaksi maailmanrauhalle sekä suoranaiseksi loukkaukseksi ja uhkailuksi Venäjää vastaan. Tässä asiassa Suomen ei ole mitään syytä tukea NATOa. Baltian valtioiden NATO-jäsenyys tarkoittaa jo nykyisin Venäjälle ja Suomelle aseellisen uhkan moninkertaistumista.

Pääministeri Vanhasen rakennustarvikkeita koskevan ajojahdin sekä erovaatimusten syy on osoittautunut oudoksi väitteeksi. Suomen edistyksellinen vasemmisto on seurannut uutisia, joiden mukaan pääministeri Matti Vanhasen rakennustarvikekaupoissa on ollut kysymys hänen ja tavarantoimittajan välisestä yhteisestä hyötymisestä tavalla tai toisella.

Tämän kaupan sanotaan tapahtuneen 13–14 vuotta sitten ja tämä on johtanut poliisitutkintaan. Maamme kirjanpitolaki ei edellytä tositteilta kuin kuuden vuoden säilytysaikaa, joten ihmettelemme, miksi pääministeri Vanhasen pitäisi osoittaa, mitä hän on hankkinut 13–14 vuotta sitten.

Tämä yksipuolinen erovaatimus vain pääministerin eroamisesta tehtävästään osoittaa sen, että tämä rakennustarvikekauppa nostettiin vain yhtä tarkoitusta varten esille. Maassamme syyttäjällä on toteennäyttämisvelvollisuus, joten jos kyseisen rakennustavaran toimittaneen yrityksen kirjanpidosta ei löydy kuittia tapahtuneesta kaupasta, eikä tositetta voi minkään lain perusteella velvoittaa löydettävänkään, niin näyttöä kauppahinnasta ei voida vaatia näin pitkän ajan kuluttua.

Suomen Työväenpuolue ei vastusta tutkintaa, mutta ihmettelee tämän asian esilletuloa vasta nyt tässä vaiheessa, kun pääministeri Vanhasta on vaadittu ”tekemään johtopäätökset” omasta toiminnastaan.

Pääministeri johtaa maamme koko hallitusta, hallituspuolueita koskevaan vaalirahasotkuun ovat todistettavasti hallituspuolueista sekaantuneet paitsi pääministeri Vanhasen johtama Keskustapuolue niin myös Kokoomus.

Samaan aikaan on saatu tietää, että sotilasliitto NATOn seminaari järjestetään Suomessa vuonna 2010, tammikuun lopussa.

Johtopäätöksemme rakennustavarakohusta on se, kun tiedetään, että pääministeri Vanhanen samoin kuin hänen puolueensa suhtautuvat Suomen liittymiseen sotilasliitto NATOon viileämmin kuin Kokoomus ja sen ulkoministeri Stubb tai nykyinen valtiovarainministeri Katainen, pääministerivaihdoksen on tapahduttava vielä tämän vuoden aikana.

On esitetty skenaario, jonka mukaan pääministeri Vanhasen on erottava mahdollisimman pikaisesti, mutta muu hallitus jatkaisi toimintaansa ja tällöin pääministeriksi saattaisi nousta Kokoomuksen Jyrki Katainen sekä ulkoministerinä voisi jatkaa Kokoomuksen Alexander Stubb. Kummatkin herrat ovat NATO-myönteisiä. Tämän jälkeen eduskunta saisi käsiteltäväkseen Suomen NATO-hakemuksen ja hallituspuolueiden sekä SDP:n muutamien kansanedustajien muodostamalla enemmistöllä Suomi hakisi NATOn jäsenyyttä. Kansanäänestystä ei asiasta järjestettäisi.

Suomi on edelleen puolueeton maa, jonka kansa haluaa vaalia rauhaa sekä hyviä naapuruussuhteita Venäjän kanssa. Maamme puolueettomuudesta luopumista ei ole syytä edes harkita. Vain puolueettomuudella ja pysyttelemällä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella maamme turvallisuus säilyy vakaana ja kansallinen riippumattomuutemme toteutuu.

Suomen Työväenpuolue pitää virheellisenä Suomen valtiojohdon edustajien osoittamaa suurta, keinoja kaihtamatonta vimmaa sotilasliitto NATOon liittymistä kohtaan. Suomen Työväenpuolue ei hyväksy Suomen valtion osallistumista NATOn ja USAn valta- ja hegemoniapyrkimyksiä edistäviin ja palveleviin tehtäviin tai niitä puoltaviin kannanottoihin. STP ei hyväksy Suomen puolustusvoimien käyttöä mihinkään NATOn johtamiin sotatoimiin eikä myöskään NATO-aseiden hankkimista maahamme.

Maamme demokraattisen vasemmiston on aika ryhtyä yhteistyöhön varmistaakseen sen, että maatamme ei luovuteta aggressivisen ja turvallisuusuhkia luovan sotilasliiton alaisuuteen. Meidän on koottava voimamme saman ja yhteisen tavoitteen alle. Meidän on yhteisvoimin sanottava - EI NATOlle!

Suomen Työväenpuolue toivoo, että maamme rauhan– ja työväenliike kokoaa tässä asiassa yksimielisenä kaikki voimavaransa yhteen ja toimii yhteistyössä sotilasliitto NATOon liittymistä vastaan. Mielestämme on tärkeää, että tuomme yhdessä kielteisen kantamme selvästi esiin, jotta sekä NATO että oman maamme NATO-intoilijat saavat oikean kuvan Suomen valtaväestön kielteisestä suhtautumisesta sotilasliitto NATOon liittymisestä ja sen seurauksista.

Suomen Työväenpuolue rp.