10.4.2014

EUROPEAN UNION PAHA UNI ON

 
EUROPEAN UNION PAHA UNI ON

Talouskomissaari Olli Rehn kehtaa väittää, että ”Euroopan asiat ovat suomalaisten asioita. Niihin pitää vaikuttaa parhailla mahdollisilla paikoilla.”

Minun mielestäni Euroopan unionin asiat eivät ole suomalaisten asioita. Niihin ei voi vaikuttaa tavallisten kansalaisten kannalta myönteisesti edes unionin parhailta paikoilta. Olli Rehnin pitäisi tietää tämä.

Keskustalainen Olli Rehn toimii EU:n unionin talous- ja raha-asioista vastaavana komissaarina. Hänet on nimitetty myös Euroopan komission varapuheenjohtajaksi v. 2010–2014. Vuosina 2004–2009 hän toimi unionin laajentumisasioista vastaavana komissaarina José Manuel Barroson ensimmäisessä Euroopan komissiossa.

Olli Rehnin komissaarikaudella harjoitettu talouspolitiikka on vienyt Euroopan unionin ja sen jäsenmaat eurokriisiin. Taloudellisten ongelmien ratkaisukeinoksi hänellä on ollut tarjottavaan vain ja ainoastaan uusliberalistista talouspolitiikkaa, joka on johtanut tiukkaan sosiaali- ja terveysmenojen supistamiseen sekä valtion yhtiöiden ja kunnallisten palveluiden yksityistämiseen. Suomessa kuuliaisesti noudatetun rehniläisen talouspolitiikan seurauksena köyhyys on lisääntynyt ja suurtyöttömyydestä on tullut pysyvää maassamme. Katolinen kirkko voisi kanonisoida Olli Rehnin Euroopan yksityispankkien suojeluspyhimykseksi – Pyhäksi Euro-Olliksi.

Olli Rehn näyttää olevan sydänjuuriaan myöten Euroopan unionin huoltomies. Hän toteaakin vaalimainoksessaan, että jos talossa on vikaa, se kannattaa korjata eikä purkaa. Varsinkin, jos sattuu asumaan siinä talossa.”

Entä, jos tämä talo onkin suunniteltu aivan toiseen käyttöön kuin on kerrottu ja siinä ilmenee tästä johtuen pahoja rakenteellisia vikoja sekä sen asukkaiden terveydelle suorastaan turmiollisia homevaurioita, tällöin – minun mielestäni – tällainen sortumisvaarassa oleva rakennus pitäisi korjaamisen sijasta purkaa.

EU on Euroopan kapitalistien yhteistyöjärjestö, jonka kautta kapitalistit toteuttavat pääomien, työvoiman, palveluiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta eli vapaata markkinataloutta Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat menettäneet itsenäisen lainsäädäntövaltansa sekä talous- ja ulkopolitiikkansa. Tämän eurooppalaisen oligarkkiorganisaation kilpailutuslainsäädäntö suosii yksityissektoria. Euroopan unionilla on aivan liian läheiset suhteet Yhdysvaltojen johtamaan sotilasliitto Natoon.

Minä haluan muuttaa Eurooppaa siten, että se muuttuu kansainvälisten suuryhtiöiden etuja ajavan Euroopan unionin Euroopasta ihmisten enemmistön etuja ajavaksi ja ylläpitäväksi Euroopaksi, joka katkaisee suhteensa sotilasliitto Natoon.

Olli Rehn ei uskalla olla samaa mieltä kanssani. Hän ei toimi Suomen kansalaisten enemmistön parhaaksi!

Matti Laitinen

8.4.2014