16.12.2014

STADIN TAATELIAIVOT

Joulukuun alussa Helsingin sosiaalitoimesta soitettiin kotiin. Sosiaalistyöntekijä tiedusteli minulta, mitä arvelen siitä, jos poikamme lähihoitojaksojen määrää vähennetään 20 % kaupungin säästöjen vuoksi. Minä vastasin sen olevan mieletöntä, järjetöntä ja hävytöntä. Ajattelin mielessäni, mitä helvettiä Helsingin hallintoon pesiytynyt vammaisten valvonta- ja kyykytyskomissio on taas keksinyt?

Aikuinen, kotona asuva poikamme on vaikeasti kehitysvammaisen. Vaikeavammaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoistaan. Hän käy kerran kuukaudessa lähihoidossa Pihlajiston pienryhmäkodissa. Pihliksen henkilökunta hallitsee hyvin ammattinsa. Hoitojakso alkaa torstaisin klo 18.00 ja päättyy sunnuntaisin klo 15.00. Sen tavoitteina ovat levon ja virkistäytymisen suominen meille työssäkäyville omaishoitajille sekä edistää poikamme itsenäistymistä kodin ulkopuolisessa maailmassa. Poikani kustantaa lähihoitonsa pienestä kansaneläkkeestään. Aikooko Helsingin hallintoon pesiytynyt vammaisten valvonta- ja kyykytyskomissio iskeä lihapiikkinsä jälleen puolustuskyvyttömiin?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 21.1.2014 kokouksessaan äänin 6–5 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvioraamin mukaisena sopeuttamistoimenpiteenä sen, että vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalvelua saaville henkilöille annettavien maksuttomien Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakorttien käytöstä luovuttiin. Helsingin päättäjät olivat julmia napatessaan vaikeavammaisilta tuplaedun nimissä oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen. On epäoikeudenmukaista karsia puolustuskyvyttömien ja niukkaa kansaneläkettä saavien ihmisten etuja.  Heidän tulotasonsa jää reilusti alle Suomen köyhyysrajan.

Maksuttoman HSL-matkakortin poistaminen merkitsi poikani kohdalla matkakustannusten moninkertaistumista. Jouduimme anomaan tämän vuoksi hänen taksimatkojensa tuplaamista. Tämä on tarkoittanut käytännössä kaupungille aiheutuvien matkakulukorvausten merkittävää nousua.

Joulukuun toisella viikolla kävin poikani kanssa oopperassa. Meillä on tapana istua kolmannella parvella 14 euron paikoilla. Tilasin taksin Helsingin matkapalvelukeskuksesta. Saimme menomatkalle taksin. Paluumatkalle se ei enää onnistunut, koska matkapalvelukeskus oli lopettanut tolppalupien myöntämisen linja-auto- ja rautatieasemien ja oopperan taksitolpille.

Kunnan on järjestettävä henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle päivittäisten toimien, työn ja opiskelun lisäksi myös muihin toimintoihin. Näitä muita toimintoja ovat harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen ja vuorovaikutuksen ylläpitäminen. Niitä nimitetään yhteisnimityksellä vapaa-ajan toiminnot. Järjestettävän avun minimimäärä on 30 h/kk. Todellinen tarvittava tuntimäärä selviää avuntarpeen kartoituksen ja palvelusuunnitelman avulla sekä vammaisen tekemän hakemuksen pohjalta. Kunnalla on velvollisuus myöntää tarvittaessa myös minimimäärää suurempi tuntimäärä. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vapaa-ajalle on subjektiivinen. Kunta ei siis voi määrärahoihin vedoten olla myöntämättä riittävää määrää henkilökohtaista apua siihen oikeutetuille.

Pojallemme on myönnetty 30 h/kk henkilökohtaista apua, jotka hän käyttää uimahallissa ja rumputunneilla käymiseen. Aiheutuneet käyntimaksut hän kustantaa itse pienestä eläkkeestään. Poikani henkilökohtaisen avustajan selvityksen mukaan usean hänen tuntemansa kehitysvammaisen henkilökohtaisen avun tuntimäärä on supistettu v. 2014 alle 30 h/kk -minimitason.

Henkilökohtaisen avun hankinta muutettiin syyskuussa 2014 ostopalvelusta palveluseteliin perustuvaksi. Tällöin Helsingissä palveluja tarjoavassa Med Group Oy:ssä avustajien palkkaus aleni roimasti. Tämän yrityksen suurin omistaja oli tuolloin Terveysrahasto Oy (38 %). Se on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritysten rahoittamiseen erikoistunut yhteiskuntavastuullisesti toimiva pääomarahasto. Terveysrahasto myi osuutensa 11.11.2014 Adelis Equity Partners Fund I  –rahastolle, joka on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö.

Helsingin hallintoon pesiytynyt vammaisten valvonta- ja kyykytyskomissio tuntee heikosti YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista.  Valtioneuvosto käsitteli 4.12.2014 hallituksen esitystä eduskunnalle kyseisen sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja vammaisten tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Matti Laitinen
Stadilaisen kehitysvammaisen pojan isä