27.11.2009Suomen Työväenpuolue vastustaa ehdottomasti kirjastojen lakkauttamista

Nouskaamme puoluerajoista riippumatta yhdessä päättäväiseen ja ehdottomaan vastarintaan kirjastojen puolesta. Yhtään kirjastoa missään päin maatamme ei saa lakkauttaa vain ”säästöiksi” esitettyjen syiden perusteella.

Lama-aikana, johon kapitalistinen, uusliberalistinen talouspolitiikka on syössyt Suomenkin, on huolehdittava inhimillisistä perustarpeista, eivätkä niin sanotut säästötoimet saa kohdistua niihin ihmisiin, keillä on vähiten mahdollisuuksia ostaa tai saada muutenkaan erilaisia sosiaali– tai terveyspalveluita.

Ihmiset, jotka kirjastoja eniten käyttävät ja tarvitsevat, ovat vähiten syyllisiä tähän talouslamaan, eikä sivistysvaltioissa ole tapana rankaista syyttömiä syyllisten tekemisistä. Suomi ja sen kunnat antavat maailmalle näillä heikompien kimppuun käymisellä selkeän signaalin maamme sivistystasosta, eikä se voi olla vaikuttamatta maamme imagoon ulkomailla.

Nyt vaadittavat ja esitettävät Pitäjänmäen, Vallilan, Pukinmäen, Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastojen lakkautussuunnitelmat ovat täysin mielettömiä tällaisena aikana, jolloin yhä useampi työntekijä jää ilman omaa syytää työttömäksi ja jolloin tämän ihmisen elämänpiiri kaventuu hänen omanarvontuntonsa ja tulevaisuudenuskonsa samalla romahtaessa.


Nämä kuntien ”säästöpäätökset” näyttävät käytännössä siltä, että työttömällä ihmisellä ei haluta olevan muuta vaihtoehtoa, kuin valtiovallan suojeluksessa olevat keinotekoiset itsensä päihdyttämistavat, leivän ja sirkushuvien menetelmät.
Päihteiden aiheuttamat vauriot maksavat monin verroin enemmän, kuin kirjastojen sulkemisilla ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alasajolla saavutettavat ”säästöt” ovat.

Päihteillä ja halvoilla huveilla itsensä turruttava työtön, epäoikeudenmukaisesta kohtelusta lamaantunut ihminen taantuu mieleltään, eikä kapinoi valtaapitävien politiikkaa vastaan. Samanlaisia säästösuunnitelmia on tehty jo sosiaali – ja terveydenhuollon alasajon osalta. Laaja ja monipuolinen kirjastoverkko on tärkeä, vaihtoehtoja tarjoava osa sivistynyttä yleiseurooppalaista yhteiskuntaa. Kirjastot palvelevat ihmisiä, jotka etsivät tietoa elämän eri aloilta ja siten pitävät itsensä henkisesti vireinä.

Suomen Työväenpuolue rp.