4.11.2010

Eduskuntavaaleista valehtelukisa?


Lopuillaan oleva eduskuntavaalikausi on ollut vilkkaan keskustelun aikaa. On pohdittu suurten puolueiden – varsinkin keskustan ja kokoomuksen – vaalirahoitussotkujta, korruptiota, maahanmuuttoa – jopa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja erään uskonnollisen yhteisön jäsenmäärän muutoksia.

Vielä niitä tärkeämmistäkin aiheista on polemiikkia pidetty: ilmastonmuutoksesta ja energiantuotannosta, vieläpä Saksan pankkien tukemisesta näiden Kreikalle myöntämien luottojen takia. Vähemmän on keskusteltu hallituksen yhteiskunnallis-taloudellisesta peruslinjasta, jota voisi luonnehtia hyvinvointiyhteiskunnan murskaamispyrkimykseksi. Se ollut suoraa jatkumoa Ahon, Lipposen ja Vanhasen 1-hallituksen toimille. Suomessa tuloerot jyrkkenevät OECD-maiden ennätysvauhtia.

Kun Matti Vanhanen joutui eroamaan keskustan johdosta ja pääministerin tehtävistä, hallitus on ollut ”rampa ankka” tai toimitusministeriö, joka vain odottaa. minkä tuomion kansa kaikkivaltias hallituspuolueille vaaleissa antaa.

Vanhasen-Kivimäen-Merisalon hallituksen ministerit kiistävät kilvan, että tulevalla eduskuntakaudelle olisi suunnitteilla leikkauslistoja tai veronkorotuksia. Tehdään ”rakenteellisia uudistuksia”, ”hallinnon tehostamista”, ”elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamista” jne. Matti Vanhasen 2. hallitus tilasi McKinsey & Company -konsulttifirman avustamaan seuraavan hallitusohjelman laatimista. Vanhasen 1-hallitus tilasi firmalta ohjelmaesityksiä jo 2007. Silloin McKinseyn ehdotukset olivat: (1) tilaaja-tuottajamallit ja liikelaitostaminen kuntien palveluissa, (2) työnantajamaksujen pienentäminen, (3) terveydenhuollon maksujen korotus, (4) työttömyysturvan tiukentaminen, (5) yritysten aseman vahvistaminen yliopistojen hallinnossa, (6) korkeakoulupaikkojen kohdentaminen yritysten tarpeiden mukaan, (7) opetuksen maksullisuus muualta tuleville ja(8) markkinointi kansainvälisille yrityksille.

Ehdotukset on jo nyt valtaosin toteutettu. Nyt McKinseyn toivotaan esittävän leikkausmallit terveydenhuoltoon.

McKinsey laatii myös Englannin uuden oikeistohallituksen ohjelmaehdotuksen. Valtio irtisanoo 500 000 työntekijää, kansalaisia kuristetaan 81 miljardin punnan menoleikkauksilla Thatcherin ja Lipposen hall itusten malliin. Tuore taloustieteen Nobel-palkinnon voittaja Christopher Pissarides uskoo Britannian vaarantavan tarpeettomasti talouden toipumisen. Nobel-voittajan leikkausten takia Britannian heikko työllisyystilanne voi pahentua entisestään.

Huhtikuun eduskuntavaaleista uhkaa tulla samanlainen valehtelukilpailu kuin muutama edellinenkin vaalitaistelu on ollut. Esimerkiksi vuonna 1995 puolueet kilpailivat siitä, kuka lupaa eniten opinto-, työttömyys ja sosiaalietuuksia. Vaalien jälkeen muodostettiin demarien, vasemmistoliiton, vihreiden ja ruotsalaisten hallitus, jota demarien entinen johtomies Pekka Martin kutsui Euroopan sodanajan oikeistolaisimmaksi hallitukseksi. 90-luvun laman jälkeisen seitsenvuotisen yhtäjaksoisen talouden nousukauden aikana Suomen kansaa kuristettiin. Lipposen hallituskausia voi Euroopassa verrata vain Margaret Thatcherin hallituskauteen Englannissa.

Taivaan merkit näyttävät samoilta kuin 15 vuotta sitten. Uusliberalististen puolueiden sammutettujen lyhtyjen kampanjat on revittävä päivänvaloon ja vaadittava niitä esittämään vaalitavoitteensa. Valehtelukilpailua ei tule sallia!

Kansan ääni, pääkirjoitus 5/2010


Helsinki marraskuu 2010