10.11.2016

VAMMAISTEN KUNNALLISTEN PALVELUIDEN TURVAAMINEN


VAMMAISTEN KUNNALLISTEN PALVELUIDEN TURVAAMINEN


Vammaisfoorumi on v. 1999 perustettu 31 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.
Se antoi 6.10.2016 eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon hallituksen hankintalakia koskevasta esitysluonnoksesta. Vammaisfoorumi esitti, että hankintalakiin tulee tehdä soveltamisalan rajaus siten, ettei lakia sovellettaisi vammaisten ihmisten tarvitsemien elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen.

Poikamme on vaikeasti kehitysvammainen, 26-vuotias nuori mies, joka asuu kotonaan vanhempiensa luona. Minä, hänen isänsä, vien hänet päivittäin kotia lähellä sijaitsevaan Pasilan toimintakeskukseen. Emme tarvitse kuljetuksiin invataksia, koska kävelemme arkisin sinne ja sieltä kotiin. Helsingin kaupungin ylläpitämässä Pasilassa työskentelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka on antanut merkittävän panoksen poikamme aikuistumiseen. Poikamme on henkilökunnan ja vammaisten ihmisten muodostaman yhteisön arvostettu jäsen. Hän on osallinen yhteiskuntaan kulttuurin ja työn teon kautta. Hän käyttää työskennellessään paperisilppuria sekä pesee koneella astioita ja vaatteita. Hän viihtyy erinomaisesti työssään ja on myös onnellinen kyetessään tekemään työtä. Hän kävisi mielellään jopa viikonloppuisin töissä Pasilassa.

Meistä poikamme käyminen Pasilassa on elämänmittainen palvelu, jota ei pitäisi kyseenalaistaa kilpailuttamalla tai lakkauttamalla. Omien havaintojemme mukaan tämä tuttu ja laadukas kunnallinen palvelu on kohentanut poikamme arjen hallintaa sekä on edistänyt hänen itsenäistymistään ja suonut hänelle – huomioiden hänen kykynsä ja taitonsa – osallisuuden yhteiskuntaan.

Toiseksi poikamme kehitysvammaisuuteen liittyvät terveyspalvelut (hammaslääkäri, lääkitys, laboratorionäytteet ja lääkärintarkastukset) ovat kuuluneet koko hänen ikänsä Helsingin kaupungin Kehitysvammaneuvolan nykyisen Kehitysvammapoliklinikan tarjoamiin palveluihin.

Kehitysvammapoliklinikan henkilökunta on hallinnut ammattinsa hyvin. Se on tuntenut hyvin kohderyhmänsä. Oman kokemuksemme mukaan poikamme lääkärissäkäynnit, rokotukset ja verikokeet eivät ole onnistuneet tähän mennessä muualla. Meidän mielestämme poikamme terveyspalvelut olisi syytä suorittaa koko hänen elämänsä ajan Kehitysvammapoliklinikalla. Meistä tämän erityispalveluyksikön tuottamien palveluiden kilpailuttaminen tai yksityistäminen on järjetöntä.

Toimiessamme vaimoni kanssa poikamme omaishoitajina meillä on oikeus saada hänet kerran kuukaudessa kodin ulkopuoliseen lyhytaikaishoitoon, jotta mekin työssäkäyvinä vanhempina saamme joskus levätä ja viettää yhteistä aikaa keskenämme. Poikamme käy tilapäishoidossa Helsingin kaupungin ylläpitämässä Pihlajiston pienryhmäkodissa. Hän on totuttautunut siellä kodin ulkopuoliseen asumiseen vertaisyhteisön tutussa kaveripiirissä. Sekä me vanhempina että poikamme palvelun käyttäjänä olemme olleet hyvin tyytyväisiä myös Pihliksen tarjoamiin palveluihin. Emmekä koe tarvetta tämänkään palvelun kilpailuttamiseen tai lopettamiseen.

Jos suomalainen yhteiskunta haluaa kunnioittaa poikamme omaan ymmärrykseen ja tahtoon perustuvaa valinnanvapautta, se ei kilpailuta tai lakkauta näitä hyvin toimivia kunnallisia vammaispalveluja. Ihmisiltä, jotka haluavat yksityistää yhteiskunnan tuottamat korkealaatuiset vammaispalvelut, puuttuu myötäelämisen kyky ja kunnioitus vammaisten ihmisarvoa kohtaan.

Matti Laitinen
9.11.2016