20.4.2011

KUUBAN KOMMUNISTINEN PUOLUEEN 6. EDUSTAJAKOKOUS

Kuuban kommunistisen puolueen (PCC) 6. edustakokous pidettiin 16.–19.4.2011 Havannassa. Kokoukseen osallistui 1 000 valtuutettua.  PCC:n poliittinen asema Kuubassa on edelleen vahva. Se nauttii kansan valtaenemmistön tukea ja luottamusta. Puolueen johdolla saavutetut yhteiskunnalliset saavutukset ovat tunnustettuja koko Latinalaisessa Amerikassa.

Presidentti Raúl Castron mukaan ”puoluekokous tekee perusteellisia päätöksiä modernisoidakseen Kuuban talousmallia sekä hyväksyy uusia suuntia puolueen ja vallankumouksen yhteiskunta- ja talouspolitiikalle.” Hän totesi avajaispuheessaan, että ”Kuubassa ryhdytään hajauttamaan valtaa kaikilla tasoilla.” Poliitikkojen toimikausi rajataan 10 vuoteen. Puoluekokouksen hyväksymät aloitteet vahvistetaan Kuuban kansalliskokouksessa ja saatetaan voimaan v. 2012.

Kuluva vuosi on merkittävä vuosi Kuuballe. Maa juhlii parhaillaan Sikojenlahden maihinnoususta saavutetun voiton 50-vuotispäiviä.


AITOA DEMOKRATIAA

Puoluekokoukselle tehdyt lähes 300 aloitetta hyväksyttiin. Ne koskivat mm. ulkomaisen pääoman käyttöä Kuubassa, ALBA-yhteistyötä, pankkilainoja, maan vähemmistöjen suojelua, maataloustyöntekijöiden asemaa, valtion työntekijöiden määrän supistamista, kansalaisten osallistumista maan hallintoon ja talouden yksityissektorin laajentamista. Keskusteluissa puututtiin myös työllisyyteen ja palkkaukseen.

Aloitteista käytiin maankattava kansalaiskeskustelu tuhansissa joukkokokouksissa. Tällainen menettely edustaa aitoa osallistuvaa demokratiaa. Uudistusten ytimessä on maan talous, jonka kehitys halutaan saada kestävälle perustalle tehostamalla sitä. 

VEROTUS

Suuri osa kokouksessa käytyä väittelyä keskittyi verotuspolitiikkaan koskien mm. maan eri provinsseja ja yksityisyrittäjien kuukausittaista verotusta. Lukuisat kokousedustajat olivat yhtä mieltä siitä, että kunnallisten viranomaisneuvostojen pitäisi ponnistella tehokkaampien ja nopeampien mekanismien luomiseksi sekä vaatia finanssi- ja hintaministeriötä toteuttamaan verovähennyksiä alueilla, joiden taloudellinen aktiivisuus on alhainen.

TERVEYS JA KULTTUURI

Terveysministeri Roberto Moralesin mukaan terveyspalvelujen tavoitteena on kaikilla tasoilla elvyttää yhteisöjen oma lääkäri ja sairaanhoitaja –periaate. Yhteisöjen terveydenhuoltoon yhdistetään myös valistus paremmista elämäntavoista.

Kansallisen identiteetin kohentamiseksi kulttuuriperinnön henkistä ja materiaalista puolta edistetään jatkuvasti. Historioitsija Eusebio Levelin mukaan kulttuuri rakentuu muistoista. Fidelille kulttuurin pelastaminen on etusijalla. Kulttuurin roolina on toimia kansakunnan suojakilpenä. Edustaja Tubal Páezin mukaan kulttuuri ei ole kohde vaan toimija.

MAATALOUS

Maatalouden keskeisin ongelma Kuubassa on ruokaomavaraisuus. Maan pitäisi kyetä tuottamaan itse tarvitsemansa elintarvikkeet. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi maataloustuotantoa pitäisi tehostaa. Puoluekokous ehdotti nuorison työllistämistä maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen. Elintarvikkeiden tuotantoketjun kohentamiseksi tarvitaan enemmän maatalouskoneita ja –laitteita, parempia kuljetusvälineitä ja säilytysjärjestelmiä. Saaren rautatieverkkoa aiotaan laajentaa. Kullekin 15 maan hallintoalueelle suunnitellaan omaa paikallista ruokatuotantoa. Tulevaisuuden maatalouselinkeino jakautuu kolmeen pääsektoriin pieneen, keskikokoiseen ja kansalliseen elintarviketeollisuuteen.

Guantanamon maataloustuottajien mukaan valtion on huomioitava tuontia korvaavien ja vientiä  
synnyttävien elintarvikkeiden hintojen muodostuksessa kansainväliset markkinat.

YKSITYISYRITTÄJÄT

Puoluekokouksessa ehdotettiin pienyrittäjien ja vapaiden ammatin harjoittajien aseman parantamista. Käytännössä tämä koskee maataloussektoria, yksityisiä majoitus- ja matkailupalveluita, ravintoloita, kahviloita, partureita, takseja sekä hautausurakoitsijoita. Valtio lopettaa myös maatalouden ohjailun. Kuubalaiset pankit tulevat myöntämään luottoja yksityisyrittäjille ja viljelysmaan vuokraajille sekä oman kodin rakentamiseen ja remontoimiseen. Oman asunnon myyminen on tulevaisuudessa myös mahdollista.

SOSIALISMIIN EI KAJOTA

Talousuudistuksella ei kuitenkaan kyseenalaisteta kuubalaisen yhteiskunnan sosialistista luonnetta. Yhteiskunta organisoidaan edelleen suunnitelmatalouden pohjalta, vaikka tässä ei käännetäkään täysin selkää makro- ja mikrotalouden markkinaelementeille.

Mikrotaloustiede tarkastelee eri toimijoiden päätöksien vaikutusta hyödykkeiden kysyntään ja tarjontaan. Makrotaloustiede tutkii, miten toteutetaan hallituksen politiikan tavoitteita talouskasvun, hintavakauden, työllisyyden sekä vaihtotaseen suhteen. (Wikipedia).

Valtio ja PCC vastaavat edelleen yhteiskunnan ydinsektoreista kuten teollisuustuotannosta, perusturvasta, koulutuksesta ja terveydenhuollosta, kulttuurista ja urheilusta. Vallankumouksen saavutuksista koulutuksen ja terveydenhoidon alalla ei olla luopumassa. Kuuba ei ole siirtymässä monipuoluejärjestelmään. Valtion yhtiöt säilyvät edelleen valtion kontrollissa ja ohjauksessa eikä niiden hallinnan anneta karata Neuvostoliiton perestroikan mukaisesti yhteiskunnan käsistä yritysjohtajille. Myöskään pääomien keskittymisiä ei tulla hyväksymään, koska se tie vie kapitalismiin.

Tulossa olevien uudistusten arvioidaan eroavan Neuvostoliiton perestroikan tuulista siinä, etteivät ne ole hallitsemattomia puhureita ja että niiden suhteen on tiedusteltu myös kansan omaa mielipidettä. Kokouksen viimeisenä päivänä Fidel Castro ilmoitti luopuvansa PCC:n johtotehtävistä. Kuuban kommunistisen puolueen keskuskomitea valitsi puolueen ensimmäiseksi sihteeriksi maan presidentti Raúl Castron. Puolueen toiseksi sihteeriksi valittiin Kuuban ensimmäinen varapresidentti Jose Ramon Machado Ventura.

Matti Laitinen

Lähteet: NYT, Reuters, SKS, Granma, YLE, Wikipedia, Kominform ja www.cubadiplomatica.cu