6.4.2011


Vapaus Valita Toisin- verkoston puheenjohtaja Emilia Palonen korosti päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja totesi, ettei kansalaisia ole kuultu. Emilia kertoi lontoolaisten hyviä kokemuksia metropolipolitiikasta.

Metropolipolitiikkaa!


Kaarin Taipaleen toimittama METROPOLIPOLITIIKKAA –pamfletti ilmestynyt. Kirjoittaneet Kaarin Taipale, Yrjö Hakanen, Juha Nurmela, Emilia Palonen ja Erkki Tuomioja.

Helsingin seudun hallinta ja ihmisten ääni

Veropakolaiset Kauniaisiin, köyhälistö metron varteen ja autoilevat paremmin voivat Espoon, Nurmijärven ja Sipoon omakotighettoihin? Luotetaanko siihen, että poliisi ja vartiointiliikkeet siivoavat jäljet? Vai olisiko mahdollista synnyttää yhteinen visio ja yhteinen tahto siitä, miten metropolialue voi kasvaa viisaammin?

Missä ja mikä se metropoli on? Kirja kuvaa sekavaa nykytilannetta, käytyä ristiriitaista keskustelua ja valottaa malleja muualta. Kirjoittajat ehdottavat 14 kunnan metropolivaltuustoa, hahmottavat sen tehtävät ja esittävät, miten asukkaiden äänestä voi tulla metropolidemokratian keskeinen osa.
METROPOLIPOLITIIKKAA! -pamfletti jatkaa siitä, mihin valtioneuvoston viimevuotinen metropoliselonteko päättyi. Vapaus valita toisin –verkostolla on viesti tulevaan hallitusohjelmaan: Helsingin seutu ei selviä ilman metropolidemokratiaa.

Kirjoittajat ehdottavat seuraavaa kirjausta tulevaan hallitusohjelmaan:

Helsingin seudun erityiskysymysten ratkaisemiseksi hallitus edistää metropolipolitiikkaa, jonka tavoitteeksi on seudun elinvoima ja viihtyvyys, järkevä yhdyskuntarakenne ja sosiaalinen eheys. Tämä vaatii alueen kehittämistä kokonaisuutena, mikä tarkoittaa ainakin yhteistä maankäyttö, liikkumis- ja asumispolitiikkaa sekä kansaninvälistä yhteistyötä. Hallitus laatii esityksen laiksi metropolihallinnasta, metropolivaltuustosta ja rahoituksen periaatteista. Alueen kunnat antavat määräajassa selvityksen siitä, millä menetelmillä lähidemokratia toteutetaan niiden alueella keskeisenä osana metropolihallintoa.

Metropoliin voisi ajatella kuuluviksi 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Vihti.

Uudenmaan maakuntaliiton puheenjohtaja, nurmijärveläinen Outi Mäkelä (kok), on jo ehtinyt tuoreeltaan torjua täysin edellisen kaltaiset suunnitelmat. Ympäristökunnat pelkäävät Helsingin imaisevan kaikki valtansa alle. Muistellaan Sipoon osien pakkoliitosta vastoin kuntalaisten tahtoa.

Metropoli viittaa siihen, että kyse on kaupunkia tai hallinnollista pääkaupunkia suuremmasta kaupunkialueesta, joka toimii kansallisten verkostojen ulkopuolellakin. Helsingin seudun suurkaupunkipolitiikan keskeinen osa on saada asukkaat, poliitikot ja virkamiehet huomaamaan, että kaikki jakavat yhteisen alueen. Pelkkä hallinnonuudistus, seutuhallinto tai pakkoliitos ei riitä. Keskustelu jatkukoon.

Vapaus valita toisin- julkaisusarja. INTO Kustannus Oy Vantaa 2011

Antero Nummiranta