19.3.2012


150 kerääntyi kunnioittamaan Japanin kolmoiskatastrofin vuoksi kärsineitä

Kynttilämielenosoitus 15.3.2012 Senaatintorilla. Kynttilät sytytettiin Japanin kolmoiskatastrofista kärsineiden puolesta. Sendain suuri maanjäristys, sitä seurannut tsunami ja näiden aiheuttama Fukushiman ydinturma jättivät jälkeensä kymmeniä tuhansia kuolleita ja satoja tuhansia kodittomia.

Yhteensä noin 150 ihmistä kerääntyi  Helsingin Senaatintorille kunnioittamaan Japanin kolmoiskatastrofin vuoksi kärsineitä ja vastustamaan ydinvoimaa. Hiljaisen kynttilämielenosoituksen järjestivät ympäristöjärjestöt Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luontoliitto, Maan ystävät ja Natur och Miljö. Pieniä muistohetkiä järjestettiin Helsingin lisäksi muillakin paikkakunnilla ympäri Suomea.

Sendain suuri maanjäristys koetteli Japania 11.3.2011. Maanjäristys, sitä seurannut tsunami ja Fukushima Daiichin ydinvoimalalla sattunut ydinkatastrofi aiheuttivat lähes 20 000 ihmisen kuoleman ja jättivät satoja tuhansia kodittomiksi.

Fukushima Daiichin ydinvoimalan radioaktiiviset päästöt jatkuvat edelleen ajoittaisina. Japanin viranomaisten mukaan tähän mennessä 573 ihmistä on menettänyt henkensä ydinturman vuoksi, 150 000 ihmistä on evakuoitu ja 35 000 jättänyt kotinsa vapaaehtoisesti.
 

Kynttilämielenosoitus järjestettiin tasan vuosi sen jälkeen, kun suurimmat radioaktiivisten aineiden päästöt pääsivät vuotamaan Fukushima Daiichilta.
Onnettomuus Japanin kaltaisessa korkean teknologian maassa yllätti koko maailman ja osoitti, että turvallista ydinvoimaa ei ole olemassa
Voimalan lähialueilta on evakuoitu 150 000 ihmistä, ja lisäksi noin 35 000 on jättänyt kotinsa vapaaehtoisesti. Suuri määrä ihmisiä asuu edelleen alueilla, joilla säteilyn taso ylittää onnettomuutta edeltäneen turvarajan luonnon taustasäteilylle.


Näistä kolmesta katastrofista yksi olisi voitu estää

Sendain maanjäristys ja tsunami aiheuttivat 11.3.2011 Fukushima Daiichin ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmien menetyksen. Kolmessa voimalan kuudesta reaktoriyksiköstä tapahtui vetyräjähdys onnettomuutta seuraavina päivinä. Myös neljäs reaktoriyksikkö vaurioitui näiden räjähdysten vuoksi.

Fukushima Daiichin ydinkatastrofin suurimmat päästöt ilmakehään tapahtuivat 14.–15.3. 2011. Osittain päästöt tuhoutuneelta ydinvoimalalta jatkuvat edelleen, eikä tilanne ole täydellisesti hallinnassa vieläkään.

Tapaus Talvivaara

Ydinvoimaloiden polttoaineeksi on louhittava uraania. Uraanikaivosten uhat ovat Suomessakin jo toteutumassa esimerkiksi Talvivaarassa riittämättömän viranomaisvalvonnan ja puutteellisen ympäristönsuojelulain vuoksi. Vaikka uraanin erottamista Talvivaaran louhoksella ei ole vielä edes aloitettu, osoittaa paltamolaisen työntekijän turma 15.3.2012, torstaiaamuna, prosessin vaarallisuuden ihmisille ja ympäristölle jopa sadan km päässä. Rikkivety on vain yksi osa prosessissa. Kaivokset ovat osa ydinvoimauhkaa, jota ei saa Suomessa lisätä. Meidän on luovuttava ydinvoimasta ja korvattava se uusiutuvalla energialla ja tehokkaammalla energiankäytöllä.

Vaarallisen ja kalliin ydinvoiman rakentaminen ei ole erityisen hyvä keino edes ilmastonmuutoksen torjumiseen, koska voimaloiden rakentamisajat ovat nousseet lähes vuosikymmeneen. Fossiilisista polttoaineista luopumiseen on huomattavasti toimivampiakin ratkaisuja.

Antero Nummiranta