12.3.2012


Vuotojen ja tuhottujen järvien maa

Talvivaaran kaivos on alusta asti aiheuttanut runsaasti erilaisia pöly-, melu- ja hajuhaittoja. Vakavampi ongelma ovat Talvivaaran jätevedet. Kaivoksesta vuotava suolainen jätevesi pilannut jo neljä vesialuetta: Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki ja Tuhkajoki.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kokoontuneita osakkaita vastaanotti maanantaina, 12.3, Katajanokalla ympäristön pilaamisesta ja uraaninkäsittelystä huolestunut mielenosoittajien joukko.

He vaativat, että ylimääräisellä osakeannilla kerättävät varat käytetään ensisijaisesti jo tapahtuneiden ympäristötuhojen korjaamiseen. Talvivaaran kaivoksen toiminta on keskeytettävä siksi aikaa, että ympäristöasiat saadaan kuntoon.


Uusien selvitysten mukaan vesistövaikutukset ulottuvat jo paljon täkin pidemmälle, jopa 100 kilometrin päähän kaivoksesta. Kaivoksella on tapahtunut useita onnettomuuksia, mm. tulipaloja rikkivarastoissa ja uraanipitoisia päästöjä on vuotanut ympäristöön.

EI LUPIA URAANIN TUOTANTOON

Uraanin talteenotto ei vähentäisi ympäristöongelmia. Uraanirikasteen erottamiseen tarvitaan uusia kemikaaleja ja keltakakun radioaktiivisuus on paljon luonnonuraania korkeampaa.


Tässä mainostetaan kaivosyhtiön osakkaille ja mieltään osoittaneille tarjottavia leivonnaisia.

Kaivoksen uraanin talteenottoluvat ovat vastatuulessa paikalliviranomasten piirissä. Toistuvasti ylittyneet päästörajoitukset ja alueen vesistöjen kärsimät vahingot herättävät huolta yhtiön kyvystä hallita toimiaan. Metsähallitus, kalatalousviranomaiset ja alueen kalastuskunta vastustavat hanketta.

Uraani-kultakaivostoiminnan jäte sisältää raskasmetallien ohella 85 % uraanin alkuperäisestä radioaktiivisuudesta.


Loppua Talvivaaran vastuuttomalle kaivostoiminnalle ja suunnitellulle  uraanituotannolle olivat vaatimassa mm. Itkijänaiset, Maan ystävät. Naiset Rauhan Puolesta, Edelleen EI ydinvoimaa-liike, Suomen luonnonsuojeluliitto, Hyökyaalto ja yksityishenkilöitä kaivosalueelta ja muualta Suomesta.


Austraalialainen Polar Mining himoitsee Taivalvaaran vanavedessä Kitka-Ruka-Käylä-Kitkajoki- alueelle uraani-torium-kultakaivosta. Samaan kärkkyy Kevitsa Mining, joka on jo varannut Juuman,Säkkilän,Oulangan,Kuusingin ja Suisingin uraanialueet. Nämä em. hankkeet siirtävät Kuusamon tärkeimmät matkailualueet kaivostoiminnan piiriin. Lähituntumassa on myös Oulangan kansallispuisto.
Huolta kannetaan myös siitä, että suomalaista uraania kulkeutuisi ulkomaille sotilaalliseen käyttöön.
Antero Nummiranta