13.3.2008


Arviota HOK-Elannon vaaleista

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa ääniä annettiin kaikkiaan 136 689 eli äänestysaktiivisuus oli 26,8 %. Vaaleissa oli äänioikeutettuja kaikkiaan 509 696, mikä on 140 000 enemmän, kuin edellisissä v. 2003 toimitetuissa vaaleissa. Silloin äänesti 150 774 asiakasomistajaa ja äänestysvilkkaus oli 41,1 %.

Suomen Työväenpuolueen ja pienituloisten lista sai kaikkiaan 1 539 ääntä, mikä on 1,1 % äänistä. Tätä tulosta voimme pitää erittäin hyvänä tuloksena. Listallamme oli 27 ehdokasta. Tässä yhteydessä voi mainita, että Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan ehdokaslistalla oli 75 ehdokasta, KTP:n ja SKP:n asettamat ehdokkaat. Ääniä he saivat 4 073, mikä on 3 % annetuista äänistä. Tältä listalta edustajistoon valittiin Yrjö Hakanen.

Alla olevassa taulukossa ovat Suomen Työväenpuolueen ja pienituloisten listan ehdokkaiden äänimäärät:

Auervuolle Esko 55
Haavisto Juho 17
Huuskonen Ilmari 20
Kasurinen Teuvo 70
Katajaranta Reijo 23
Kautto Hannu 30
Kivivirta Lyyli 219
Koivisto Esko 43
Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-Maria 113
Lehtola Larmo 32
Muilu Jaakko 57
Männikkö Heikki 27
Männikkö Tarja 141
Nevalainen Anna 249
Nieminen Timo 14
Nokkala Pirkko 29
Orava Matti 51
Paakkolanvaara Liisa 41
Pietikäinen Wäinö 27
Pietiläinen Jaakko 19
Pääkkö Jouko 35
Sipilä Heikki 18
Tanski Juhani 13
Tiainen Pekka 135
Typpö Heikki 19
Wahrman Kalevi 27
Wickholm Leo 15


Yhteistyön kuvioista HOK-Elannon vaaleissa

Neljä vuotta sitten pidetyissä ensimmäisissä HOK-Elannon vaaleissa Kansan ääntä julkaisevat järjestöt olivat mukana yhdessä SKP:n kanssa "Edistysmielisen osuustoiminnan puolesta"- listalla. Silloin saimme runsaat 2 700 ääntä ja HOK-Elannon edustajistoon valittiin Yrjö Hakanen. Näissä vaaleissa Suomen Työväenpuolueen ja Kansan äänen järjestöjen ehdokkaat (27 kpl) olivat "Suomen Työväenpuolueen ja pienituloisten"-listalla. KTP ja SKP esiintyivät yhteisellä "Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan puolesta"- listalla. Sekä Tiedonantajassa, että Työkansan Sanomissa meitä syytettiin siitä, että kieltäydyimme kommunistien kanssa yhteisestä vaalityöstä emmekä halunneet esiintyä heidän kanssaan yhteisellä listalla. Miten tämän asian laita oikeasti on?

Yhteistyöstä SKP:n ja KTP:n kanssa emme kieltäytyneet neljä vuotta sitten emmekä nytkään. Marras-joulukuussa SKP:n taholta (Yrjö Hakanen esitti) tehtiin meille esitys muodostaa yhdessä vuoden 2003 vaalien tapaan myös näihin vaaleihin "Edistysmielisen osuustoiminnan puolesta"-lista. Tähän vastasimme myöntävästi ja valitsimme keskuudestamme neuvottelijat yhteisiä valmisteluja varten. Tilanne kuitenkin muuttui, kun SKP:n taholta meille vähän myöhemmin esiteltiinkin yhteisen listan uudeksi nimeksi "Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan lista". Tämä käänne asetti meidät vaikean päätöksen eteen.

Edellisellä kerralla neljä vuotta sitten meillä oli selkeä yhteislista, jossa äänestäjille viestitettiin, että tässä ovat mukana kaikki edistyksellistä osuustoimintaa ajavat voimat. Kuluneen neljän vuoden aikana asiat ovat järjestöllisesti muuttuneet siten, että olemme perustaneet Suomen Työväenpuolue STP:n kehittääksemme laajan työkansan yhteisrintaman, jossa tasa-arvoisina yhteisen päämäärän puolesta esiintyvät erilaiset työkansaa edustavat järjestöt.

SKP:n ja KTP:n esittämä lista ei täyttänyt näitä vaatimuksia. Käytännössä, kuten Tiedonantaja esittikin, "kyse oli SKP:n esittämästä listasta", jossa muut olivat SKP:n mukana. Viime vuonna keräsimme yli 5 000 kannattajakorttia STP:n rekisteröimiseksi. Samalla esittelimme laajasti STP:n yhteisrintama-ajatuksen. Olisimme pettäneet lupauksemme, jos olisimme asettaneet ehdokkaamme pelkästään kommunistien listan kautta.

Olimme valmiita yhteiseen ehdokasasetteluun v. 2003 tapaan. Esitimme myös aivan kirjallisesti, että olisimme solmineet yhteisen vaaliliiton. Näistä esityksistä SKP (ja KTP) kieltäytyivät. Tämä antaakin aiheen olettaa, että esitys asettaa ehdokkaat pelkästään kommunistien listan sisälle oli nyt tehty sen vuoksi, että keskeisin ajatuksemme kansanrintaman rakentaminen ei olisi päässyt esiin. Edelleenkin olemme vakuuttuneita siitä, että ilman laajaa yhteistyötä vaihtoehtoista politiikkaa nykymenolle tuskin voidaan kehittää. Ennakkoehdoitta olemme valmiit käymään keskusteluja yhteistyöstä KTP:n ja SKP:n kanssa.

Johtopäätös

Jos SKP ja KTP eivät olisi päättäneet heittää STP:tä ulos vaaliliiton nimenmuutoksella, olisimme todennäköisesti saaneet puolueisiin kytkemättömällä eli Edistysmielisen osuustoiminnan listalla enemmän ääniä, kuin puoluelistoilla, mikä olisi voinut tuoda meille 3 edustajapaikkaa. Jos kommunistiset puolueet välttämättä halusivat olla puoluetunnuksilla vaaleissa, kieltäytyminen tämän vuoksi vaaliliitosta kanssamme oli turhaa: puolueet olisivat hoitaneet tiedotuksensa niin kuin lystäävät, eikä vaaliliitto olisi puolueiden imagoa mitenkään haitannut. Vaaliliitossa olisimme saaneet 2 paikkaa eli - Yrjö Hakasen seuraksi - olisi meidän listaltamme mennyt läpi Anna Nevalainen.

Eli jos SKP:n ja KTP:n tavoite vaalissa oli kiusanteko muille yhteisen vaaliohjelman hyväksyneille eli STP:lle, tavoite onnistui. Jos taas haluttiin edistää edistysmielisen osuustoiminnan tavoitteita, tuloksena oli epäonnistuminen.

Uskomme, että saimme arvokasta kokemusta uusliberalismin vastaisen rakentamisesta; uskomme ja toivomme, että tämä muistetaan kesällä, kun solmimme kuntavaalien vaaliliittoja eri paikkakunnilla. Yhteistyö on voimaa!


Kiitos vielä kaikille listamme ehdokkaille vaalityöstä.