19.4.2012

Esitys vanhuspalvelulaista vesittyi

Vanhusten laitoshoidon henkilökunnan vähimmäismäärää ei aiota määrätä lailla. Lakiuudistusta valmistellut ohjausryhmä esittää sen sijaan, että henkilöstön määrästä voidaan säätää myöhemmin asetuksella.

Nykyään henkilöstön määrästä on vain suositus. Useissa laitoksissa ei ylletä edes suositusten minimimääriin ja hoidon tasoa on kritisoitu voimakkaasti.

Vanhuspalvelulakiin ei kirjata ikärajoja palvelujen saamiselle, vaan lähtökohtana on toimintakyvyn merkittävä heikkeneminen.

Esitys vanhuspalvelulaista ei turvaa vanhusten hyvää hoitoa. Laista puuttuu keskeisin asia eli sitovat määräykset koulutetun hoitohenkilöstön määrästä. – Lukuisat selvitykset ovat antaneet tietoa pääongelmasta vanhustenhoidossa eli riittämättömästä hoitohenkilöstön määrästä.

Laitos- ja kotihoidossa suurin ongelma on riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä. Laitoshoidossa ovat käytössä suositukset, joita ei monin paikoin noudateta. Kotihoidossa ei ole käytössä edes suosituksia. 

Lakiesityksessä on maininta, että tarkempia säännöksiä henkilöstöstä annetaan tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asetuksesta ei ole olemassa esitystä. Asetuksesta ei ole mitään takeita. Henkilöstömitoituksesta on säädettävä laki tai asetus heti. - Ilman sitovia määräyksiä henkilöstömitoituksesta lakiesityksen hyvät tavoitteet eivät tule toteutumaan ja uhkana on, että vanhusten asema ja vanhustenhoidon tila heikkenee entisestään.

KÄ/toimitus

Lähde: STT ja SuPer