26.4.2012

LÄHIDEMOKRATIA

Kaupunginjohtajan asettama demokratiaryhmä kokosi Helsingin demokratian kehittämishankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi, ja työn tuloksia käsitellään kaupungin elimissä.

Aktiivisimmat keskustelut


 "Voisiko kaupunginosien käyttöön antaa rahaa, jonka käytöstä he saisivat itse päättää?"
Kuulumisia Helsingin kaupunginvaltuustosta

 Helsingin kaupunginvaltuusto istui  ja mietti "demokratiaryhmän" esityksistä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian laajentamiseksi.  Valtuuston lähetekeskustelu Demokratiaryhmän esityksistä nosti esiin suuret erot näkemyksissä kaupungin hallinnosta.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa torjuttiin jyrkästi kaikki uudet päätöksenteon muodot, niin suora demokratia kuin vaaleilla valittavat kaupunginosavaltuustot ja seutuvaltuusto.

Pormestarivalta vai kansanvalta

Vihreät nostivat ryhmäpuheenvuorossaan päällimmäiseksi pormestarimallin, jolla he tarkoittivat ennen muuta vihreiden asemien lisäämistä johtajistossa. Puheenvuorossa tuettiin monia demokratiaryhmän esityksiä, mutta suhtauduttiin varauksellisesti kaupunginosavaltuustoihin ja torjuttiin nuorisovaltuusto.

SDP:n ryhmä ilmaisi tukensa ryhmän esityksille, mm. osallistuvalle budjetoinnille. Demokratiaryhmän esityksiä tukivat myös VAS ja muut pienemmät ryhmät.

 SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmäpuheenvuorossa esitettiin, että jatkotoimista pitää nyt kuulla asukkaita, kansalaisjärjestöjä, henkilöstöjärjestöjä jne. Kaupunginhallitushan oli pyytänyt lausunnot vain virastoilta ja laitoksilta sivuuttaen kokonaan asukkaat ja henkilöstön. Suomen työväenpuolue STP on edellisten kuntavaalien liittolaisensa kanssa täysin samaa mieltä.Kannatamme alueellisen osallistumisen ja osallistuvan budjetoinnin kokeilujen aloittamista eräissä  eräistä kaupunginosista.

AN