11.4.2012

TALOUDELLINEN, SOSIAALINEN JA POLIITTINEN VALTA


Kapitalistit omistavat tuotantovälineet ja kapitalistinen yhteiskunta oikeuttaa lainsäädännöllään työläisten riistämisen. Yhteiskunnassa toimivat sosiaalihuoltojärjestelmä ja terveydenhuolto ovat olemassa työvoiman uusintamista varten. Niiden hyvyys ja kattavuus ovat suoraan verrannollisia työväenluokan aseman vahvuuteen yhteiskunnassa. Hyvinvointi ei ole siis sidoksissa kapitalistien armeliaisuuteen vaan luokkataistelun voimaperäisyyteen. Sosiaalinen valta ilmenee myös perusturvaan ja työvoimapolitiikkaan liittyvänä pakotejärjestelmänä. Valtioneuvoston SATA-komitean kokoonpano oli hyvä osoitus siitä, kutka käyttävät todellista valtaa Suomessa.

Poliittinen valta muodostuu valtiovallasta sekä puolueiden ja etujärjestöjen vallasta. Poliittinen valta ajaa yhteisetua. Se käyttää sen nimissä pakkovaltaa. Se langettaa tuomioita ja säätää lakeja. Poliittinen valta hyödyntää perinteitä, viihdeteollisuutta, urheilunationalismia ja historiaa. Se on oikeutettu esiintymään ja toimimaan valtiollisten suhteiden alueella. Sillä on rajattomat toimintaoikeudet kriisi- ja muissa erikoistilanteissa.

Suomessa vallitsee korporatiivinen kolmikantainen hallintojärjestelmä, jossa maan työvoima- ja sosiaalipoliittisista ratkaisuista sopivat yhdessä ay-liikkeen johto, työantajien edusmiehet ja istuva hallitus.  Asettaako yksikään suomalainen ammattiliitto kapitalismia kyseenalaiseksi?

Ammattiliittojen tultua yhä enemmän taloudellisesti itsenäisiksi, niiden toimitsijat ovat vieraantuneet yhä enemmän itse edustamiensa työläisten intresseistä ja tavoitteista. He hallitsevat ja ohjaavat saamiensa ohjeiden mukaisesti tätä laajaa yhteiskunnallista liikettä. Tosiasiallisesti ay-liike edustaakin nykyään vain erilaisia porvarillisia ja valevasemmistolaisia puolueita, jotka eivät kunnioita ay-liikkeen itsenäisyyttä. Ay-liike pitäisi palauttaa työläisten etujen ajajaksi.

Tieto tuo valtaa. Tämän vuoksi oppilaitosten yhteistyötä teollisuuden kanssa tiivistetään jatkuvasti. Nykykapitalismi on tuotteistanut tieteen saavutukset yhä tiukemmin käyttöönsä. Kvantti-, bio- sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja näiden tieteenalojen oivallusten yhdistäminen on edistänyt viimeisen 50 vuoden aikana tiedettä enemmän kuin kaikki aikaisempi yhteensä. 2000-luvulla on luotu tehokkaita lääkkeitä, uusia materiaaleja ja yhä tappavampia aseita.

Ranskalainen filosofi Michel Foucaultin (1926 – 1984) mukaan tieto ja valta kietoutuvat toisiinsa tutkinnassa, jossa ne toimivat kontrollin apuna ja erilaisten identiteettien tuottajana. Foucaultin mielestä ”tietoa tuottava tutkimusyhteisö ei ole totuuden tutkimiseen omistautunut vapaan hengenviljelyn instituutio, vaan myös tieteellisessä tutkimuksessa valtasuhteet ovat kaikkialla läsnä. Näin valta ei ole vain rajoittavaa ja estävää vaan myös tuottavaa; tutkimustulokset syntyvät tahdosta tietoon.” (Jarkko Tontti, Rikostutkimus –lehti, 1998, s. 1-10.)

Lääketiede on valjastettu hyvinvointisairauksien voittamiseen ja ihmisiän pidentämiseen, koska ne tuottavat parhaimman taloudellisen tuloksen. Luokkayhteiskunnassa myös terveydenhoito polarisoituu. Hyvinvointipalveluja yksityistetään. Priorisoinnit ja leikkausjonot eivät koske vauraita kansalaisia. Tieteen kehittyneimmät oivallukset sovelletaan ensin aseteollisuuteen. Sähköpostiliikenteen vakoilu, lisääntyvä kameravalvonta sekä biotunnisteiden ottaminen mukaan kulunvalvontaan syventävät entisestään kansalaisten valvontaa.

Tiedotusvälineet luovat tietoisesti mielikuvia siitä, että Suomi on oikeudenmukainen hyvinvointivaltio, jonka kansalaiset elävät sopusoinnussa keskenään, vaikka sosiaaliturvaa heikennetään jatkuvasti ja vaikka köyhyydestä on tullut pysyvä ongelma maassamme.  Media ei korjaa valheitaan ja virhearvioitaan. Valtamedia on avoimesti Nato-myönteinen. Se pitää Naton hyökkäyssotia oikeutettuina. Se suhtautuu vihamielisesti ja vähättelevästi olemassa oleviin sosialistisiin valtioihin, vaikka ne sijaitsevat toisella puolella maapalloa. Valtamedia julkaisee omalta kannaltaan totuudenkaltaista informaatiota sellaisessa muodossa, joka ankkuroituu tuloksellisesti medialukutaidottoman ihmisen tajuntaan.

Matti Laitinen
11.4.2012