24.2.2012

Kaksi vanhustenhoidon yksikköä palkittiin

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä palkittiin kaksi vanhustenhoidon yksikköä: Koskelan vanhustenkeskuksen osasto C3 Helsingistä ja hoitokoti Pikkupiha Tohmajärveltä. La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut työryhmille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2002 saakka. Säätiön tarkoitus on tukea gerontologista tutkimusta ja suorittajatason tekemää työtä. Tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. Palkinnot ottavat tilaisuudessa vastaan perushoitajat Pirjo Kosonen ja Tarja Haapanen Helsingistä ja lähihoitajat Maarit Lappalainen ja Susanna Konsti Tohmajärveltä.

Koskelan vanhustenkeskus, osasto C3, Helsinki

Koskelan vanhustenkeskuksen osastolla C3 hoidetaan pääasiassa pitkäaikaissairaita ja paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Organisaatiomuutoksen myötä osaston toimintaa ryhdyttiin kehittämään. Hoitoa ja hoivaa voidaan tarjota nyt kokonaisvaltaisemmin huomioiden asiakkaiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Työskentelyssä korostuu kuntoutumista tukeva ja toimintakykyä ylläpitävä työote. Organisaatiomuutoksessa yhteiseen tavoitteeseen on pystytty sitoutumaan ja tehdyn työn tulokset ovat lisänneet motivaatiota ja parantaneet työilmapiiriä.

Palkintoperusteissa kiitetään vanhuslähtöisyyttä ja hoitajien ammattitaitoisuutta. Osasto on esimerkki muutoksen mahdollisuudesta ja siitä, että miten muutoksen vaikutukset ovat olleet asiakkaan, työntekijän ja työnantajan kannalta myönteiset.

Hoitokoti Pikkupiha, Pikkupihan tiimi, Tohmajärvi

Hoitokoti Pikkupihan toiminnassa korostuvat asukaslähtöisyys, kotoisuus ja turvallisuus. Asiakkaiden kanssa ulkoillaan ympäri vuoden, ateriat valmistetaan paikan päällä ja päivän toimintoihin jokainen asukas osallistuu kykyjensä mukaan. Levotonta vanhusta pyritään rauhoittamaan myös lääkkeettömillä tavoilla ja WC-käynteihin on mahdollisuus yölläkin.

Palkintoperusteissa kiitetään toiminnan vanhuslähtöisyyttä ja sen vaikutusta työntekijöiden motivaatioon ja innostuneisuuteen. Toiminnassa korostuu työnantajan joustava asenne ja työntekijöiden kokemus siitä, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia työhönsä.

Suomen Työväenpuolueen verkkolehti Vapaa sana onnittelee voittajia ja toivottaa kaikille hoitajille jaksamista korvaamattomassa työssänne ja hyvää alkavaa kevättä.