9.2.2012

ALUEELLISEN ITSEHALLINNON PUOLESTA - VETOOMUS KUNTAUUDISTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI


Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Vuoden 2012 alussa Suomessa toimi yhteensä 336 kuntaa. Niistä kaupunkeja oli 108 ja muita kuntia 228. Suurimmillaan maamme kuntien määrä oli v. 1944, jolloin niitä oli yhteensä 601 kappaletta.


Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan (valtio ja kunnat) on turvattava perusoikeuksien, peruspalveluiden ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kunnalle laissa säädetyt tehtävät liittyvät terveydenhuoltoon, perusopetukseen, päivähoitoon, asumiseen sekä sosiaalihuoltoon. Lisäksi niihin kuuluvat lastensuojelu, vanhusten-, vammaisten- ja päihdehuolto sekä toimeentulotuki. Teiden ja katujen ylläpito sekä pelastustoimi sisältyvät myös kuntien velvoitteisiin. Vesi- jäte- ja energiahuollon toiminta on ollut perinteisesti kuntien hallussa. Kunnilla on myös verotusoikeus.


Me vetoomuksen allekirjoittaneet uusmaalaiset kansalaiset emme hyväksy kuntauudistusta ja siihen liittyvää Espoon, Helsingin, Kauniaisen, Sipoon ja Vantaan yhdistämistä yhdeksi yli miljoonan asukkaan suurkunnaksi. Me emme myöskään hyväksy kuntien pakkoliitoksia. Verovarat riittävät kuntatalouksien ylläpitämiseen, kun niitä ei haaskata EU:n talouskriisin kustantamiseen.

Kuntien valtionapujen rankka leikkauspolitiikka aloitettiin 1990-luvulla. Julkinen sektori nähdään vain rasitteena. Palvelut keskitetään mahdollisimman isoiksi kokonaisuuksiksi. Täten ne ovat paremmin hinnoiteltavissa villeillä markkinoilla. Arvoa on vain toiminnalla, mikä tuottaa voittoa. Emme ole mukana tässä ihmisarvoa rapauttavassa suuntauksessa.

Perustelut kuntauudistuksen hylkäämiseen löytyvät varsinaisesta adressista.

Allekirjoita vetoomus osoitteessa:


 Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2012

Matti Laitinen                        Asko Särkelä                       
Helsinki                                 Sipoo 

Tommi Lievemaa                   Unto Nikula
 Espoo                                    Vantaa