20.6.2012

Vaalilaki uudistettava pikaisesti

Nykyinen vaalilaki tuottaa eduskuntavaaleissa yli 10 prosentin vääristymän. Kansalaisten tahto ei pääse täysimääräisesti toteutumaan vaaleissa. Piilevä äänikynnys on saanut yhä räikeämpiä muotoja maamme sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Teoreettisesti se vaihtelee Uudenmaan 2,9 prosentin ja Etelä-Savon 14,3 prosentin välillä. Kansalaisten ääni ei ole yhtä painava kaikkialla Suomessa. Uudistuksen tavoitteeksi tulee ottaa vaalin suhteellisuuden toteutuminen: yhdellä prosentilla saisi kaksi edustajapaikkaa jne.

Valtapuolueet haluavat muumioida eduskunnan

Vaalipiirien välisten erojen tasoittamisen varjolla ollaan vaalilakiin tuomassa 3,5 - 4 prosentin valtakunnallista äänikynnystä ja vaaliliittojen kieltoa. Näin halutaan estää uusien puolueiden nousu eduskuntaan ja varmistaa nykyisten suurten puolueiden asemat.
Vaaliliittojen kielto tekisi vaalit pelkäksi arvonnaksi uusliberalististen ehdokkaiden ja puolueiden välillä.

Valtakunnalliset tasauspaikat totutettava ilman äänikynnystä ja vaaliliittokieltoa

Vaalipiirien välisiä eroja suhteellisuuden toteutumiseksi voidaan tasoittaa valtakunnallisella tasauspaikkajärjestelmällä. 200 kansanedustajasta esimerkiksi 20 voidaan valita tasoituspaikoilla, joilla parannettaisiin todellisen äänimäärien mukaisen vaalituloksen kuvastumista myös eduskuntapaikkojen jakautumisessa. Tasauspaikkajärjestelmä tulee toteuttaa ilman äänikynnystä ja vaaliliittokieltoa.
Äänikynnys ja vaaliliittokielto estäisivät kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa eduskunnan kokoonpanoon.  Uusien valtakunnallisten puolueiden ohella tällaiset rajoitukset estävät alueellisten liikkeiden edustajien pääsyn eduskuntaan.


Vaalirenkaat ja kansanäänestykset

Vaaliliittojen lisäksi tai niiden sijasta pitäisi palauttaa vaalirenkaat, mikä tekisi äänten keskittämisen tarpeettomaksi. Vaalirenkaan sisältä edustajat valittaisiin vaaliliiton saamien äänten lukumäärän suhteessa.
Valtiollisella tasolla tulee toteuttaa sitova kansanäänestys, jos kaksi kolmasosaa kansanedustajista tai 100 000 äänioikeutettua kansalaista sitä jostain asiasta vaatii.


Tasapuolisuutta rahoitukseen

Vaalilakien demokratisoimisen lisäksi on lopetettava eduskunnan ulkopuolisten puolueiden syrjintä rahanjaossa ja Yleisradion ohjelmissa.  Valtapuolueiden asemaa on jo pönkitetty monilla muillakin tavoilla. Eduskuntapuolueet nostivat itselleen maksettavan puoluetuen määrää viime vuonna 44 prosentilla. Sanomalehtituki on keskitetty vain eduskuntapuolueiden lehdistölle. Eduskuntapuolueet kahmivat itselleen myös lähes kaikki nais- ja nuorisojärjestöjen, vapaan sivistystyön ym. määrärahat.
Puolueiden etuoikeudet tulee poistaa ja ne sa samaan asemaan muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Niille kaikille varataan yhtäläiset oikeudet yhteiskunnan tuen saantiin.


Vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot

Kannatamme kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuuston valitsemista. Kuntavaalien yhteydessä tulee järjestää kansanäänestyksiä asioista, jotka esimerkiksi tietty määrä kunnan asukkaita tai valtuuston jäseniä haluaa saattaa kansanäänestykseen.

Kuntademokratiaa kehitettävä

Kuntatason vaikutusmahdollisuuksia parannetaan myös sito­valla kansanäänestyksellä sekä asukkaiden yleiskokouksilla kunnanosittain.

STP:n liittokokous 16.6.2012