8.9.2008

Suomen Työväenpuolue STP r.p.

Hauho 7.9.2008

Peruselintarvikkeiden ja joukkoliikenteen arvonlisävero tulee laskea nollaan
Eu-sopimuksen yhteydessä ruoan arvonlisävero luvattiin laskea 17 %:iin. Sitä ollaan tekemässä lähes 15 vuotta jäsenyyden jälkeen. Jäsenyyden yhteydessä monien välttämättömyyshyödykkeiden arvonlisäveroa päinvastoin korotettiin. Arvonlisäverolle tulivat maataloustuottajien tuotteiden suoramyynti, joukkoliikenne, kulttuuripalvelut, asuminen jne.

Ruoan arvonlisäveron alennus 12 %:iin on riittämätön toimenpide. Olemme johdonmukaisesti vaatineet peruselintarvikkeiden ja joukkoliikenteen arvonlisäveron nollaamista. Tämä tulee toteuttaa.

Samoin tulee toteuttaa perusturvauudistus, jossa veroton minimiperusturva nostetaan asteittain 1000 euroon. Varoja on lisättävä kunnallisiin palveluihin ja työttömien työllistämiseen.

Näiden rahoittamiseksi tulee mm.

- palauttaa varallisuusvero suuriin omaisuuksiin
- tulee perua suurituloisimpien veronkevennyksiä
- pääomatulojen verotus tulee nostaa suurten pääomatulojen osalta
- energiayhtiöille tulee säätää ”windfall”-vero
- Säästöä saadaan poistamalla korruptio hallinnosta ja liike-elämästä