5.9.2008
STP:n Helsinki-ohjelma kunnallisvaaleissa 2008

Elämänlaadusta elämisenlaatuun!

Helsingin kunnallispolitiikkaan kansan etujen mukainen remontti!

Johdanto

STP toimii sen puolesta, että nykyiseen kovaan yhteiskuntapolitiikkaan saadaan muutos.Välttämätön muutos merkitsee käytännössä sitä, että yhteiskunnan tulonjakoa ja nykyisenlainen hillitöntä voittojen kasvua ohjataan ja säädellään oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Yhteiskunnassa syntyy koko ajan uusia ja kasvavia tarpeita mm. terveydenhuollon, vanhusväestön, koulutuksen, liikenteen, asumisen, opetuksen ja ympäristönsuojelun piirissä. Näiden perustarpeiden hyvä hoitaminen pitää ihmisen toiminta- ja työkyvyn yllä. Yhä enenevässä määrin lisääntyvät myös ne yhteiskunnan tehtävät, joilla ylläpidämme ja kehitämme ympäristöämme sekä torjumme eko- ja ympäristökatastrofia.

Maan viimeisten hallitusten toimesta Helsingille on sysätty yhä uusia maksuvelvoitteita - eli siirretty kaupungin kokonaan maksettavaksi sellaisia menoja, joihin valtio on aikaisemmin ottanut osaa. Sen sanotaan heikentäneen kaupungin toimintaedellytyksiä ja aiheuttaneen paineita nostaa kunnallisveroa. Hallitus on puolestaan nähnyt syntyneen tilanteen mahdollisuudeksi laskea valtionveroa edelleenkin. Kokonaisuutena tämä merkitsee siirtymistä kohti tasaverotusta. Kysymys on tulonsiirrosta tavalliselta kansalta rikkaille ja pääomapiireille. Tärkeintä näyttää olevan, että rikkaat rikastuvat, köyhistä kaupunkilaisista ei ole niin väliä.

Talouden voittoja on ohjattava ihmistä kehittävien ja toimintakyvyn hoitamiseen. Samalla syntyy uusia työpaikkoja ja oikeaa yhteiskunnallista toimeliaisuutta. Tämä on myönteinen ja välttämätön tapa kehittää yhteiskuntaa ja turvata entistä oikeudenmukaisempi tulonjako ilman, että synnytetään turhaa ylenpalttista kerskakulutusta. Samalla se siirtää vallalla olevaa yksilökeskeistä ajattelua ja asennoitumista yhteisölliseen yhteiskunta-ajatteluun.

Tiedostamme ongelmat, joista kärkevimpinä ovat terveyden-, sairaan- ja vanhusten hoito, sekä mielenterveyden ja syrjäytymisen ongelmat ovat peruskysymyksiä, joiden hoitaminen vaatii riittävien raha- ja henkilöresurssien varaamista. Olevien ja kasvavien ongelmien ratkaiseminen vaatii ennen muuta oikeaa poliittista tahtoa, joka syntyy vaalien tuloksena. Se voi syntyä vain äänestämällä.

SUOMEN TYÖVÄENPUOLUE – STP rp.