16.9.2008Terveydenhuolto, sosiaalitoimi


Nykymenolla Helsinki ajautuu kriisiin, kun laskelmien mukaan vanhusten määrä lähivuosina kasvaa nykyisestä puolitoistakertaiseksi. Tämän ongelman laajuutta ei vielä tunnusteta kaupungin päätöksenteossa. Kaupunki ei ole varautunut pitkäjänteiseen terveydenhoitokulujen kasvuun, eikä mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn. Nämä kulut tulevat kasvamaan samalla, kun osa nyt työikäisestä väestöstä poistuu työelämästä joko siitä syrjäytettyinä tai työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeelle.

Mielenterveys- tai muiden akuuttien ongelmien hoitamattomuus kasvattaa lääkekuluja. Nyt säästetystä eurosta tulee myöhemmin suuremmat, ehkä satojen tuhansien eurojen kulut. Kaupunkilaisen tarvitsemat välttämättömät lääkkeet tulee korvata KELAn toimesta vähintään nykyisellä tasolla, mutta kasvavat lääkekulut on otettava huomioon mm. toimeentulotuissa. Terveyden-, päivähoito- kuten muillekin maksujen korotuksille sanomme jyrkästi EI, kuten sanomme myös vanhusväestön pompottelulle kodin, sairaalan ja terveyskeskuksen välillä.
Paljas, kadun antama ”avohoito” ei ole ratkaisu mielenterveysongelmista kärsiville, he tarvitsevat erityisen hyvän ja ihmisarvoisen hoidon. Tosiasia myös on, että mitä varhaisemmin mielenterveysongelmiin puututaan, sitä varmemmin henkilö säilyttää työkykynsä ja ihmisarvonsa.

Vaadimme, että jokaista 10 000 asukasta kohti järjestetään hyvin varustettu terveysasema. Yritysten kasvavista voitoista tulee huomattavasti nykyistä suurempi osa ohjata palvelemaan julkisia toimintoja, jolloin vastaavasti tuotantosektorilla automaation tuloksena häviävät työpaikat kompensoituvat julkisella sektorilla näin synnytetyillä työpaikoilla.

Suomen Työväenpuolue rp.